Alla föreslås sortera ut matavfall

Upplands-Bro Det ska bli obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall i Upplands-Bro. Det är en stor förändring i kommunens förslag om nya avfallsföreskrifter som är ute på remiss.

Matavfallsinsamlingen ska införas områdesvis. Fastighets­ägare som av byggnadstekniska eller andra skäl inte kan sortera sitt matavfall kan ansöka om dispens som gäller i högst två år.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till kommunen senast den 3 februari.