Alla hemlösa har fått tak över huvudet

Färre Sollentunabor saknar egen bostad. Åtminstone om man får tro kommunens årliga kartläggning av hemlösa som ­visar på positiva, om än osäkra, siffror.

– Statistik kan vara knepigt, men vi kan i alla fall konstatera att vi inte känner till någon som inte har tak över huvudet, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande.

Varje år kartlägger kommunen hur många människor som saknar egen bostad. I år har undersökningen gjorts digitalt och det har skapat en del problem, så siffrorna är osäkra.

133 personer lever i år i Sollentuna utan egen bostad, vilket kan jämföras med 2012 då siffran var 218. Men den kraftiga minskningen kan förklaras av mätfel.

Lennart Gabrielsson är ändå försiktigt positiv. Två viktiga verktyg sattes in i våras. Dels införde kommunen en ”bostad först-modell”. Det innebär att den som är hemlös först får hjälp med sitt boende för att sedan ta tag i missbruk, psykisk ohälsa, skulder eller andra problem.

Dels inleddes ett projekt där en boendesamordnare ska se till att socialförvaltningens nödbostäder används på ett effektivt sätt.

– Jag tror det är för tidigt att dra några slutsatser av insatserna, men vi har en mer offensiv hantering nu. Vi har under många år arbetat med den här gruppen, men vi ska också vara ödmjuka inför hur bra koll vi har. Det finns säkert människor som inte vill ha med oss att göra och de syns inte i någon statistik, säger Lennart Gabrielsson.

Till hösten kommer kommunen dessutom att öka antalet lägenheter som social­tjänsten disponerar.

Sedan tidigare finns 100 i Sollentunahems bestånd. De utökas med ytterligare 20. Dessutom köper kommunen 10 bostadsrätter, totalt kommer det att finnas 130 lägenheter.

Att utvecklingen går i rätt riktning kan Connie don Marco också se. Hon är ordförande för Musketörerna i Sollentuna, en organisation som arbetar för att stödja hemlösa.

– Jag tror att Sollentuna fungerar bra. De lyssnar på personens behov och får också ofta ett bra resultat. Om de skulle förbättra något skulle det vara den uppsökande verksamheten, ­säger hon.

Fakta

Hemlösa kartläggs varje år

Sedan 1999 undersöker kommunen hur många som saknar bostad. Mätningen genomförs vecka 17.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet används, men den har ändrats och därför går det inte att jämföra åren rakt av.

Sedan 2011 har definitionen varit densamma. Då var 168 personer hemlösa. 2012 var siffran 218. Årets mätning visar att 133 personer saknar bostad, men siffran är ungefärlig eftersom det finns del fel.

Källa: Sollentuna kommun