Alla hittar – även fienden

Ska verkligen alla kunna hitta information om skyddsrummen på internet?
Ska verkligen alla kunna hitta information om skyddsrummen på internet?
Informationen om var du hittar skyddsrum och hur många som ryms är lätt att hitta online. Men det kan det bli ändring på.

Tidigare var det kommunen som ansvarade för inspektion av skyddsrum, men numera är MSB.

Ulf Palmgren, säkerhetschef i Upplands Väsby kommun menar att det håller på att ske ett paradigmskifte i det säkerhetspolitiska läget.

– Vi har ett kommande uppdrag i kommuner med att se över civilt försvar och stöd till försvarsmakten. Vi står i ett vägskäl kring vilket uppdrag kommunerna ska få, säger Ulf Palmgren.

I dag finns informationen kring olika skyddsrums placeringar och hur många som får plats lätt att hitta på internet. Det är något som eventuellt kan ändras framöver tror Palmgren.

– På sikt kanske det görs nya bedömningar, vi får se om samhället kommer fram till att den informationen inte ska vara tillgänglig på samma sätt som den är i dag, säger Palmgren.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin hemsida en karta över alla skyddsrum. Vem som helst kan söka på den.

Känner ”fienden” till våra skyddsrum?

– Varför skulle det vara ett problem menar du? Den internationella symbolen för skyddsrum visar: ”Här finns inget vi döljer, enbart civilbefolkning”, förklarar MSB:s Lars Gråbergs.

LÄS MER: