ANNONS

Alla får inte plats i skyddsrummen

Stockholms befolkning växer, men antalet skyddsrum blir inte fler. Nu vill MSB att det byggs fler.
ANNONS

Redan för knappt 10 år sedan saknades det skyddsrum för 190 000 personer i Stockholms län. Och sedan dess har huvudstadsinvånarna blivit ännu fler.

– Vi har en befolkning som har ökat under åren då man inte har byggt några skyddsrum. Och nybyggnation kommer att bli en viktig del i den samhällsplanering som ska genomföras, säger 
Ove Brunnström som arbetar på enheten för räddningstjänst på MSB till Ekot.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver i en ny rapport, som Ekot har tagit del av, att det i Sverige i dag bara finns plats i skyddsrummen för sju miljoner människor.

Vill att det byggs tiotusentals nya

Myndigheten föreslår därför att det börjar byggas fler – 50 000 nya platser under de närmsta tio åren. Det skulle kosta 2 miljarder kronor.

– Skyddsrum, det kostar stora summor att bygga och det tar tid också, säger Ove Brunnström.
Bland annat skulle Stockholmsområdet prioriteras.

ANNONS

Dessutom är de skyddsrum som finns i dag i dåligt i skick och skulle behöva rustas upp.

Vet du var ditt närmsta skyddsrum finns? Kolla här!

Fakta

Tre vanliga myter om skyddsrum

”Du hör till ett speciellt skyddsrum”

FALSKT! Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig till det närmsta skyddsrummet.

”Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummet.”

FALSKT! Tvärtom, det är bra att skyddsrummen används i fredstid så länge det går att tömma skyddsrummen och ställa i ordning dem inom 48 timmar.

”Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger.”

FALSKT! Symbolen för skyddsrum ska i stället signalera till angripande makt att här har vi inget att dölja, här finns vara civilbefolkning.