En annan bild av hembygden

Länsmuseets första utställning om hur stockholmarna ser på sin hembygd ser redan ut att bli en succé. Hittills har ett 70-tal bilder kommit in.

– Jag har min hembygd här, säger Hansi Elsbacher om sitt Bagarmossen.

”Situation hembygd” heter utställningen där Stockholms läns museum vill visa vad stockholmarna betraktar som sin hembygd, platser där de lever i dag eller där de har bott förut.

På sin hemsida efterlyser museet bilder från personer som har anknytning till länet. Utställningen ska försöka förklara vilka vi är, var vi hör hemma och vad eller vem som ingår i begreppet hembygd.

Redan har ett 70-tal bilder kommit in, bilder som visar allt ifrån torgmöten, bostadsområden och natur till festliga högtider och födelsedagar. Hansi Elsbacher är en av dem som hoppas få plats med sina bilder, som bland annat är tagna i Bagarmossen.

– Jag har tagit ganska många bilder men viktigt för mig var att visa en variation av det jag kallar för min hembygd. Framför allt är det närheten till naturen och att det är lätt att få kontakt med andra här i Bagarmossen som gör att jag har rotat mig här, säger Hansi Elsbacher.

Men hans bilder speglar inte bara närmiljön utan även andra miljöer, exempelvis en fotbollsmatch på Söderstadion och rivningsresterna av Gustavsbergs porslinsfabrik.

Det är också sådana bilder länsmuseet efterlyser. Men bilderna behöver inte vara bara från Stockholmsregionen. Det kan även vara bilder som är tagna utanför länet och landet. Bilderna behöver inte vara nytagna utan kan vara gamla bilder, fast man måste i så fall ha rätt att använda dem, berättar Elisabeth Boogh, fotograf och bildantikvarie på Stockholms läns museum.

– De bilder vi tar i dag kan vara ett sätt att dokumentera vår egen verklighet med utrymme för reflektion över vilka vi är och var vi kommer ifrån. Vi tycker det är jätteviktigt att göra människor delaktiga, och att de själva kan bestämma över vilka bilder som är värda att bevara för framtiden, säger hon.

Själva fotograferingen har på senare tid förändrats i grunden.

– Förr var fotograferingen mer genomtänkt, det var minnen som skulle förevigas. Nu har bilderna blivit mer flyktiga, tagna med mobiltelefonen för att snabbt kunna läggas ut på nätet.

Men för att inte låta historiskt värdefulla bilder bara försvinna från mobiltelefoner och digital­kameror efter tio år så kan länsmuseet ta hand om dem. De samlas i projektet ”Samtidsbild”som knyter an till utställningen ”Situation hembygd”.

Delar av Gustavsbergs porslins-

fabrik rivs – och ett stycke hem-

bygdshistoria med den.

En snörik vinter i Bagarmossen

tog Hansi denna bild från sin

lägenhet.

Allt är inte vackert. Bergsholms-

skolans trasiga fasad vittnar om

förfall i ett populärt område.

Hansi Elsbacher.

Fakta

Utställningen ”Situation hembygd” visas på Stockholms läns museum i Dieselverkstaden i Sickla, den 10 oktober–22 maj.

Stockholms läns museum har sedan flera år samlat in digitala bilder till projektet Samtidsbild. Vem som helst ladda upp sina egna bilder från Stockholms län.

Flera av bilderna från Samtidsbild, som är ett öppet arkiv, kommer att kunna ses i ”Situation Hembygd”.

Att utställningen visas nu beror också på att Stockholm läns hembygdsförbund fyller 40 år i år och att Sveriges hembygdsförbund firar hundraårsjubileum 2016.

alla kan delta