Alla partier vill att stationen byggs om

Både den styrande Alliansen och oppositionen ser positivt på att stations­området byggs om.

Men det konstnärliga förslaget råder det delade meningar om.

Stationsområdet kommer att få en rejäl ansiktslyftning i framtiden.

En ny förstudie för området har presenterats, vilket Lokaltidningen Mitt i berättade om förra veckan.

Där föreslogs bland annat en ny bro, ny bussterminal, fler bostäder och ett höghus på den västra sidan.

Både oppositionen och Alliansen är överens om att området bör och ska byggas om i någon utsträckning.

Men de konstärliga skisserna med futuristisk design råder det minst sagt delade meningar om.

– Det ser ut att passa ­bättre i Milano än här i Väsby, säger Ulla Blücher, grupp­ledare för Vänsterpartiet.

Förslaget att tunneln under järnvägsspåren försvinner och ersätts med en bro tycker hon däremot är bra.

– Jag går i undergången där varje dag. Det känns inte tryggt som det är nu, säger hon.

Socialdemokraternas Leif Berglund tycker att förslaget som lagts fram är intressant. Att det föreslås bli fler bostäder på västra ­sidan och att järnvägsspåren läggs i ett schakt med bullervallar på bägge sidor är han extra förtjust i.

– Det kommer göra att bullret minskar betydligt, säger han.

Jörgen Danielsson (SD) tycker däremot inte om förslaget att bostäder ska byggas på infartsparkeringarna på den västra sidan.

– Det blir för tätt inpå spåren, säger han.

Lars Valtersson (MP) frågar sig om de futuristiska skisserna är det som Väsbyborna vill ha.

– Det jag är kritisk till är att man kör på som om allt var bestämt. Än har det inte tagits några politiska beslut om förstudien, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M) tycker att man ska se på skisserna som en idé på hur stationsområdet kan utvecklas.

resonerar även Maria Fälth (KD). Men hon är liksom sina allianskollegor övertygad om att området bör byggas om.

– Stationsmiljön är inte inbjudande som den ser ut i dag, säger hon.

I slutet av november ­kommer förstudien att visas i en utställning i Messingen.

Den 12 december kommer det vara ett möte där Väsbyborna har chans att säga sitt om stationsområdets utveckling.