Alla räknar med ökat pendlande

För att kollektivtrafiken ska kunna byggas ut tillräckligt snabbt krävs stöd från staten.

Det menar både SL och regeringen.

Att kollektivtrafiken behöver byggas ut är resenärer, forskare och politiker överens om. Ändå menar många att det har gått alldeles för långsamt.

– Man har underinvesterat i kollektivtrafiken under ganska lång tid. Alla trafikslag har stora problem, och kommer att få ännu större om man inte kan vända det här snabbt, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare.

Fram till 2030 beräknas länet växa med nästan 300 000 invånare. Dessutom kommer antalet resor per invånare att öka, tror Anna Wersäll:

– Vi räknar med att pendlandet kommer att öka i framtiden.

Jens Plambeck, chef på SL:s avdelning för strategisk utveckling, tror att det krävs fler övergripande överenskommelser mellan kommunerna, landstinget och staten. Som exempel tar han Stockholmsförhandlingen, som ska mynna ut i ett löfte om tre nya tunnelbanelinjer och 78 000 nya bostäder.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger att det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiklösningar i storstäder, och att statens medverkan inte betyder att det regionala ansvaret åsidosätts.

– Jag ser positivt på att vi från statens sida finns med i diskussionerna, både i dag och i framtiden, säger hon.

Anna Johansson (S).