Alla säger ja till flyg – utom Väsby

Han står ensam.

Per-Erik Kanström (M) är den enda av Stockholms ledande moderater som inte vill ha flyg över Upplands Väsby.

– I den här frågan är jag Väsbybornas företrädare, säger han.

Flyg över centrala Väsby eller inte? Den frågan håller Mark- och miljödomstolen just nu på att pröva.

Swedavia, som tidigare hette Luftfartsverket, vill fortsätta att flyga över Upplands Väsby tätort efter att deras nuvarande tillstånd går ut 2018.

Utan nytt tillstånd kommer Arlandas kapacitet att halveras i rusningstid, enligt Swedavia.

Stockholms ledande moderater är mycket bekymrade över detta.

Tillsammans har 28 av Stockholms moderata kommunalråd och landstingspolitiker skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där de kräver fortsatt flyg över Väsby.

Annars tror de att utvecklingen i Stockholms län kommer att hotas.

– Vi är mycket oroliga. En halvering av flygtrafiken till Arlanda blir ett direkt hot mot tillväxten i regionen. Fördelarna måste vägas mot nackdelarna, vilket tyvärr innebär buller över bland annat Väsby, säger Douglas Lithborn, kommunalråd i Sollentuna.

Att tillväxten är allvarligt hotad om flyget stoppas över Väsby anser även Stockholms finansborgarråd Sten Nordin.

– Flygets roll blir allt viktigare. För att hävda vår region och vårt lands styrka måste Arlanda ges möjligheter att utvecklas vidare.

Bara en av Stockholms läns ledande moderater har inte skrivit under debattartikeln – Upplands Väsbys kommunalråd Per- Erik Kanström.

– I den här frågan är jag främst Väsbybornas företrädare, eftersom vi i Väsby är berörda av frågan på ett helt annat sätt. Därför valde jag att inte skriva under, säger han.

När tredje banan på Arlanda byggdes år 1998 var villkoret att flygningarna över Upplands Väsby tätort skulle upphöra 20 år senare, år 2018.

Då trodde Swedavia att det skulle finnas ny teknik som möjliggjorde så kallade kurvade inflygningar, vilket innebär att inga flygplan behöver flyga och bullra över centrala Upplands Väsby.

I dag vet man att det var en glädjekalkyl.

Tekniken för att göra kurvade inflygningar i den omfattning som krävs i högtrafik finns inte.

Swedavia har inte gjort tillräckligt för att lösa frågan, enligt Kanström.

– Vi är mycket positiva till Arlanda, flygplatsen är viktig för regionen och för Upplands Väsby, men vi vill se mer ansträngning från Swedavia för att få till kurvade inflygningar, säger han.

Swedavia medger att de misslyckats.

– Vi har försökt att skynda på utvecklingen, men har ännu inte kommit ända fram, säger Klas Nilsson, presschef på Swedavia.

Han kan inte ge någon tidsplan för när tekniken för att göra kurvade inflygningar är redo att användas i högtrafik.

– Det är ett komplicerat förfarande där en mängd aktörer är inblandade. Vi ligger långt framme jämfört med resten av Europa, men är ännu inte i mål.

Och det ser inte ut som om tekniken kommer att finnas år 2018.

– Därför måste vi försätta att flyga över Väsby tätort, säger Klas Nilsson.

Mark- och miljödomstolen håller just nu på att sammanställa alla yttranden, först därefter kommer de att besluta om det blir fortsatt flyg över centrala Väsby eller inte.

Domslut väntas i april eller maj.

Efter 1 januari 2018 skulle flygplanen inte längre få flyga rakt över Upplands Väsby. Men tekniken för att undvika det dröjer och nu ska Mark- och miljödomstolen avgöra i ärendet.

Fakta

Villkor för flyget

När regeringen 1998 gav tillstånd till en tredje rullbana på Arlanda var det förenat med villkor.

Ett var att inflygningar över Upplands Väsby tätort inte får ske efter den 1 januari 2018 på grund av buller.

I stället ska så kallade kurvade inflygningar göras.

Swedavia ansöker nu om fortsatta inflygningar över centrala Väsby, eftersom det inte finns teknik för att göra kurvade inflygningar i högtrafik.

Källa: Swedavia, kommunen