Alla ska känna sig hemma på bibblan

Om biblioteket ska fortsätta vara en öppen plats måste alla känna sig välkomna, oavsett sexuell läggning eller etnicitet.

Biblioteken i Sollentuna storsatsar därför på en HBT-certifiering.

– Vi tycker att folkbiblioteken, som en fri mötesplats, har ett ansvar för att inkludera alla grupper i samhället, säger Catharina Ek som projektleder satsningen på HBT-certifiering.

HBT står för homo-, bi- och transpersoner, och det är Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, som står för handledning och utdelande av certifikat.

Men Catharina Ek påpekar att biblioteken inte bara kommer att fokusera på HBT-frågor under arbetats gång, utan även titta på normer och fördomar kring etnicitet, ålder, religionstillhörighet eller funktionsnedsättningar.

– Jag tror att det krävs kunskap för att kunna bemöta alla på ett korrekt sätt, säger hon.

En stor del av projektet handlar om att utbilda personalen genom att diskutera vilka fördomar vi alla bär på och hur det ska hanteras. Att initiativet till HBT-certifieringen kommer från personalen tror Catharina Ek är en förutsättning:

– Det är skitjobbigt att konfronteras med sina egna fördomar och förutfattade meningar! Men jag tror att det är otroligt viktigt att utsätta sig själva för det. Det är den stora utmaningen.

Biblioteken kommer också att gå igenom allt från biblioteksmiljöns utformning och hur böcker sorteras till hur styrdokument och blanketter formuleras.

Projektet drar i gång i oktober och väntas ta åtta månader att genomföra. Sedan kommer Sollentuna vara först i Sverige med att ha HBT-certifierat hela sin biblioteksverksamhet.

Fakta

Fem kriterier ska uppfyllas

För att en verksamhet ska bli HBT-certifierade måste fem kriterier vara uppfyllda:

Kunskapsnivån hos anställda.

Aktivt arbete för en öppen och inkluderande miljö.

Välkomnande och respektfullt bemötande.

Kontinuerligt arbete för att behålla nivån.

Regelbundna kontroller av kvaliteten.

Källa: RFSL