ANNONS

Alla ska nå målen i nya skolvisionen

En samlad strategi för skolorna i Väsby.

Det blev politikernas svar på de sjunkande resultaten i årskurs 9.

Nu ska åtgärderna som ska vända utvecklingen pekas ut.
ANNONS

– Vår vision är att alla elever ska nå målen och att Väsbyborna ska känna stolthet över skolan, säger Inger Cronlund, kommunens projektledare för skolsatsningen.

Vägen dit är tuff. Som tidningen tidigare har berättat är betygsnivån bland de elever som gick ut årskurs nio i Väsby förra terminen den lägsta i hela länet.

I slutet på november träffades ett 50-tal representanter för Väsbys skolväsende – politiker, rektorer och tjänstemän – för att diskutera de dåliga resultaten men framför allt för hitta lösningar.

En vision för 2020 formulerades där höjda betyg och stolthet för skolan står i fokus. Dessutom identifierades både starka sidor och svaga punkter, berättar Inger Cronlund.

– De svaga sidorna gäller inställning till lärande, låga förväntningar på skolan och brister i ledarskapet på alla nivåer. Våra styrkor handlar om engagemanget.

– Vi ska stärka den kultur som har fokus på elevens lärande och identifiera elevernas behov av stöd. Vi ska arbeta efter evidensbaserad skolforskning, säger Inger Cronlund.

Nästa steg för att göra verklighet av de vackra visionerna är att ta fram en projektplan.

Förhoppningen är att den ska vara klar redan under den här veckan, för att därefter presenteras på nästa sammanträde i kommunstyrelsen i januari.

– I projektplanen kommer vi att presentera skarpa åtgärder och bestämma var vi ska börja, säger Inger Cronlund.

ANNONS
Fakta

Kritisk läge i Väsbyskolan

Av de elever som i våras gick ut årskurs 9 i Väsby saknade var tredje fullständiga betyg, vilket betyder att de fick underkänt i minst ett ämne.

En av fem elever var inte behörig till att söka in på gymnasiet.

2008 var genomsnittsbetyget i Väsby klart över riksgenomsnittet. I år är snittet det lägsta på tio år.

Källa: Skolverket