Beslut om bygge på Grindens tak

Kungsholmen I dag, tisdag, förväntas stadsbyggnadsnämnden klubba igenom förslaget att bygga lägenheter på fastigheten Grindens tak på S:t Eriksgatan. Protesterna från de boende har varit många, inte minst på grund av minskat solinsläpp i de befintliga lägenheterna.

Stadsbyggnadskontoret anser dock att de boendes störningar måste vägas mot behovet av nya bostäder och anser att förändringarna är acceptabla.