Alla skolor kritiseras

Kommunen måste åtgärda bristerna innan den 30 juni.
Kommunen måste åtgärda bristerna innan den 30 juni.
Förra veckan kunde Mitt i berätta att kommunen riskerar vite på 400 000 kronor på grund av brister i grundsärskolan.

Nu gör Skolinspektionen nedslag på alla grundskolor och förskolor i kommunen.

Kommunen följer inte upp elevernas resultat och vid tillsyn på grundskolorna har det visat sig att skolorna saknar personal med tillräcklig kompetens för att vägleda eleverna inför framtida yrkesval.

Eleverna säger att de inte vet vad som förväntas av dem och kan därför inte utvecklas på bästa sätt, visar Skolinspektionens rapport.

Även förskolan kritiseras. Förskolebarnens resultat finns inte redovisade hos kommunen och förskolan erbjuder inte förskoleplats inom fyra månader, trots att de är skyldiga enligt lag. Bara 63 procent bereds plats inom garantidatumet.

Nu måste Upplands-Bro kommun åtgärda bristerna i grundskolan och förskolan innan den 30 juni 2016.

Läs om Skolinspektionens kritik mot grundsärskolan här.