Alla skolor måste spara

Lena Jaktlund är ordförande i Lärarförbundet på Lidingö och jobbar på Klockargårdens skola. Hon är rädd för att personalen kommer att få ta smällen när det ska sparas.
Lena Jaktlund är ordförande i Lärarförbundet på Lidingö och jobbar på Klockargårdens skola. Hon är rädd för att personalen kommer att få ta smällen när det ska sparas.
Nu beordras alla skolor spara in pengar på vikarier och anställningar. Bakgrunden är att utbildningsförvaltningen på Lidingö går med ett stort underskott.

Sparkraven oroar både facket och föräldrar.

– Skolorna är redan så slimmade, man kan inte ta bort fler vikarier utan att det kommer att märkas. Och det kommer att leda till stress hos personalen – som kommer att slå knut på sig själva för att inte besparingarna ska gå ut över barnen, säger Lena Jaktlund, ordförande för Lärarförbundet på Lidingö, som själv jobbar på Klockar­gårdens skola.

Förhållningsreglerna som skolorna fått är följande: Anställningsstopp för tillsvidare- och visstidsanställningar och stopp för vikarier från bemanningsföretag.

Undantag kan göras om områdeschef eller förvaltningschef godkänner det.

Vikarier ska alltid tas från den egna organisationen före det att utomstående anlitas.

Att utbildningsförvaltningen gått back så mycket beror bland annat på att Gångsätra gymnasium blöder ekonomiskt och att det är dåligt elevunderlag på några skolor, vilket ger låg skolpeng.

Dessutom lyckades lärarna få igenom en förhållandevis hög lönehöjning i senaste avtalet, vilket inte kommunen räknat med.

– Det handlar om att vi vill signalera ut i hela organisationen att vi måste vara återhållsamma. Sedan ska vi jobba vidare med fler åtgärder, säger Per-Åke Henriksson, Lidingös utbildningschef.

I höst kan situationen dock bli bättre tror han, då barnkullarna blir större igen.

Men Lärarförbundets Lena Jaktlund säger att även skolor med stora barngrupper har svårt att få ihop ekonomin.

– Jag är riktigt orolig för hur det kommer att bli i höst, då tror jag de riktiga nedskärningarna kommer, säger hon.

Själv anser hon att lösningen är mer pengar till skolorna.

Det gör även Viveka Beckman, som är ordförande i Sticklinge skolas föräldraråd.

– Vi betalar förhållandevis höga skatter på Lidingö jämfört med andra kommuner. Då tycker jag man kan förvänta sig att det satsas på skolorna säger hon.

Att lärarna fått höjd lön är en dålig anledning till att spara, tycker Viveka Beckman.

– Jag tycker det är helt rätt att de får en vettig löneökning, men det måste ju kommunerna ta höjd för. Jag tycker att Lidingö kommun verkar satsa väldigt lite på skolan. De kan verkligen inte spara mer än de gör i dag, säger hon.

Agneta Wemnell är rektor på Bodals skola. Hon hoppas att eleverna inte ska märka av besparingarna så mycket.

– Vi kommer att få göra fler lokala lösningar. Kanske får vaktmästaren, expeditionspersonalen eller jag själv gå in i en klass om det behövs. Och vi måste ju tänka på säkerheten för barnen. Är det många borta och sjuka – då tar vi in vikarier i alla fall, säger hon.

Fakta

Åtstramningar inom skolan

Utbildningsförvaltningen gick förra året back med 15,6 miljoner kronor. Sista januari i år redovisades ett underskott på 2,3 miljoner.

Alla skolor på Lidingö har nu ålagts anställningsstopp för både tillsvidare- och visstidsanställningar. De får inte heller anlita vikarier från bemanningsföretag.

Vikarier används endast om man inte först lyckats lösa en situation med hjälp av skolans egen personal, som fritidspedagoger och andra.

Områdeschefen ska godkänna alla undantag.