Alla väkomna att diskutera social insats

Spånga-Tensta På torsdag har Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sammanträde. Mötet kommer att börja med information om projektet gällande sociala insatser för gruppen 20–29 år. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Sociala insatsgrupper för minskad ungdomsbrottslighet är ett samarbetsprojekt mellan Polisen, socialtjänsten och bland andra Sveriges kommuner och landsting. Det handlar om att hjälpa unga ut ur kriminalitet.

Klockan 18 är allmänheten välkomna för samtal kring projektet. Tidigast klockan 18.30 börjar det formella nämndsammanträdet.