Alla vill lägga mer pengar på skolan

Alliansen vill lägga miljoner på barn och skola i sin nya budget.

Men Socialdemokraterna vill satsa mer på barn och unga än Alliansen – utan skattehöjningar.

”Vårt budgetförslag innebär drygt 128,3 miljoner kronor mer än föregående års budget. Det ger till exempel kultur- och utbildningsnämnden 58,8 miljoner mer, samt vård- och omsorgsnämnden 52,2 miljoner kronor”, skriver oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) i ett pressmeddelande, och sammanfattar: ”Utveckling och kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.”

Budgetförslaget innebär att Socialdemokraterna är beredda att satsa ännu mer på barn och unga än allianspartierna, som enats om drygt 50 miljoner mer till förskola och skola. I ett uttalande beskriver allianspartierna sina 50 miljoner som ”omfattande satsningar”.

Alliansens budget är som helhet 30 miljoner mindre än både Socialdemokraternas och Miljöpartiets. Men medan S tänker sig en oförändrad skatt vill MP höja den med 20 öre, så att den ändå blir lägre än före den senaste skattesänkningen.

Partiet har räknat och funnit att höjningen ger 18 miljoner mer i kommunkassan, att satsa bland annat på ökad personaltäthet inom omsorgen för äldre och funktionshindrade. MP vill också fortsätta inventera förorenade områden under 2014, för att nå målet om en giftfri miljö.

Både S och MP vill minska barngrupperna i förskolan och ge mer stöd till elever.

Alliansen väljer i stället ­ att tala om fler pedagoger per barn i förskolan, och att resurserna ska ökas för att nå ökad likvärdighet mellan skolorna, och för att eleverna ska nå sina kunskapsmål.

– Vår ambition är att lägga de största resurserna redan i de tidiga åldrarna, säger Michaela Fletcher Sjöman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige fattar beslut om nästa års budget 11 november.

Utveckling och kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.Ann-Christine Furustrand (S)