Alger hindrade dopp vid Fysingens strandbad

Fysingen Under juni månad har det förekommit rapporter om algblomning i Fysingen. Det fick kommunen att tidigare i månaden avråda allmänheten från att ta ett dopp vid Fysingens strandbad. Även om algerna försvinner kan det finnas algtoxiner kvar i vattnet, något som varken är bra för människor eller djur.

Med tanke på de låga temperaturerna har algerna sannolikt inte hindrat alltför många bad.