Allhuset stänger vid årets slut

Hässelby gård Den ideella föreningen Allhuset MittiByn tvingas lägga ner sin verksamhet vid årsskiftet. Orsaken är att de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm inte längre finansierar verksamheten.

– Hela Hässelby skulle beröras oerhört negativt om Allhuset skulle upphöra. Den stora grupp äldre och ungdomar som träffas där kvällstid förlorar sin hemhörighet, säger Lars Jakobsson (MP).

Verksamheten har funnits i tre år och har haft som mål att öka tryggheten och minska kriminaliteten i området.

– Allhuset har utvecklats till en samlingsplats där alla generationer kan träffas och umgås. Särskilt caféet bidrar till trivsel och integration. Vi måste kämpa för att det ska få finnas kvar, säger Lars Jakobsson.