Alliansen vill ha båtcentrum i Vissvass

Båttvätten i Vissvass, som invigdes för ett par år sedan, kan få sällskap av mer service.
Båttvätten i Vissvass, som invigdes för ett par år sedan, kan få sällskap av mer service.
De fyra allianspartierna vill få fler båtplatser till Vissvass. De hoppas på så vis skapa underlag för mer båtservice liksom för krogar och butiker i området.
– Vi är en skärgårdskommun och behöver bli det ännu mer, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl, M.

Alliansen i Tyresö vill flytta Spiruddens båtklubb från Åvaviken till hamnen i Vissvass. Därmed får hamnen tre båtklubbar i stället för de två som finns där i dag.

– Tanken är att samla alla tre vid Vissvass och bygga om bryggan så att man får fler båtplatser. Då kan man också utöka servicen för båtlivet.

Enligt Fredrik Saweståhl skulle det därmed skapas underlag till mer service till båtlivet, utöver den tvätt som finns i Vissvass i dag. Till exempel kan det handla om krogar och butiker. Han ser också gärna en allmän ramp där båtägare kan ta upp och sjösätta sina båtar ytan att vara medlem i en klubb.

– Många har hört av sig och undrat varför det inte finns en sådan, säger han.

Utöver att förstärka Tyresös profil som skärgårdskommun nämner han också behovet av att skydda strandmiljön i Kallfjärden som ett motiv till förslaget.

– Det är ett hårt tryck på båtplatser men vi vill inte ha dem i Kallfjärden. Men i Vissvass är det en kortare sträcka ut till öppet vatten.

Så vad säger båtklubbarna i området om er idé?

– Vi har haft nära kontakter med den största båtklubben i området, Trollbäckens. De är väldigt positiva. Spiruddens båtklugg i Åvaviken vet vi inte vad de tycker. Men det är nog bättre för dem eftersom man snabbare kommer ut på fjärden från Vissvass.