Alliansen godkände rivning av vaxholmsskola

Norrbergsskolan
Under många år har kommunen slarvat med underhållet av skolan.
Skolan är byggd i tegel från Röbo tegelbruk (Uppsala).
Skolan är byggd i tegel från Röbo tegelbruk (Uppsala).
Norrbergsskolan i branschtidningen Tegel från 1957.
Norrbergsskolan i branschtidningen Tegel från 1957.
Rivningen av Norrbergsskolan i Vaxholm rycker allt närmare. I går beslutade den styrande alliansen att bevilja rivningstillstånd – trots att kommunens egna tjänstemän ansåg att de behövde mer tid för att utreda ärendet.

Norrbergsskolan är ett steg närmare rivning. I går kväll (14/12) beslutade majoriteten i Vaxholms stadsbyggnadsnämnd att bevilja rivningstillstånd för den gamla 50-talsskolan. Beslutet fattades av Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, stödda av samarbetspartnern Miljöpartiet och, enligt uppgift även av avhoppade Lars Sjöblom (tidigare S).

Beslutet fattades mot tjänstemännens förslag att ärendet skulle beredas ytterligare. Oppositionen – Socialdemokraterna och Waxholmspartiet – som fick ta del av det 28-sidiga beslutsunderlaget först en halvtimme innan nämndens sammanträde yrkade på tjänstemännens förslag om återremiss, men röstades ned av majoriteten.

– Vi tycker det är fulspel att komma med handlingar så sent, och att gå emot tjänstemännen är inte seriöst. Det visar hur bråttom de har, säger Bengt Sandell (S) som var med på mötet.

Skolans mark ska säljas för bostadsbygge

Rivningen av Norrbergsskolan i Vaxholm är en förutsättning för en planerad exploatering av området med uppemot 300 bostäder. En markanvisningstävling pågår redan, men ännu finns ingen ny beslutad detaljplan för området.

Sedan i våras står Norrbergsskolan på Svenska byggnadsvårdsföreningens lista över ”värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll”. I Vaxholm pågår sedan en tid en namninsamling med syfte att få till stånd en folkomröstning om den planerade rivningen.

Enligt S-veteranen Jan-Olof Schill är det inte ovanligt att oppositionen i Vaxholm får ta del av handlingar i sista minuten inför sammanträden. Värsta exemplet som han minns var 1999 då kommunala Vaxholmsbostäder såldes. Då saknades till och med information om vad ärendet handlade om i kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Rekordsnabb handläggning

Enligt socialdemokraterna lämnades ansökan om rivningslov för Norrbergsskolan in 30 november, vilket innebär att det bara tog två veckor innan stadsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut. Det kan jämföras med Vaxholms handläggning av bygglov och anmälda svartbyggen från privatpersoner i kommunen, som Mitt i tidigare rapporterat om. I somras JO-anmälde en privatperson Vaxholms stad för att  kommunen ännu inte utrett en grannes misstänkta svartbygge, trots att hon anmälde det redan för sex år sedan.

Mitt i har sökt Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lars Wessberg (M), men han hälsar att han inte har någon kommentar till rivningsbeslutet förrän ärendet justerats, 19 december.