Alliansen gör egen egen översiktsplan

För få bostäder och dålig arbetsprocess - det har fått Alliansen att hoppa av samarbetet med majoriteten om kommunens nya översiktsplan.

Alliansledaren Per-Erik Kanström (M) säger att beslutet inte var lätt att fatta.

– Vi har varit överens om att det är viktigt att jobba blocköverskridande i de stora utvecklingsfrågorna. Men vi känner att samarbetet inte fungerar, säger han.

Per-Erik Kanström menar att det sedan valet finns en tydlig miljöpartistisk agenda i arbetet och att det påverkar bostadsproduktionen negativt.

– När vi ser att Stockholmsregionen växer, vill vi vara med och bidra med många bostäder, säger Per-Erik Kanström.

Men det är inte bara innehållet i översiktsplanen som retar Alliansen utan också hur arbetet bedrivits.

– I stället för att arbeta och hitta lösningar i samförstånd har man kallat oss till förhandling. Så vill inte vi arbeta, säger Per-Erik Kanström.

Alliansen kommer nu att ta fram ett eget förslag i stället som kommer att ställas mot majoritetens.

Miljöpartiets gruppledare Lars Valtersson beklagar avhoppet men utesluter inte att samarbetet kan återupptas.

– Jag hoppas att sista ordet inte är sagt, säger han.

Lars Valtersson har svårt att förstå kritiken om minskat bostadsbyggandet.

– De försöker sprida en bild av att Miljöpartiet inte vill bygga bostäder. Men vi prioriterar bostäder högt och det finns en väldigt bred samsyn kring den här frågan, säger han.

Tanken var att översiktsplanen skulle gå ut på remiss redan till sommaren men efter Alliansens avhopp finns risk att processen försenas.

Fakta

Det här är en översiktsplan

Översiktsplanen är vägledande för beslut om kommunens framtida utveckling av mark- och vattenområden.

Den tidigare översiktsplanen i Väsby är från 2005.

Plan- och bygglagen kräver sedan 1987 att alla kommuner ska ha aktuella översiktsplaner.

En översiktsplan är inte juridisk bindande.

Källa: Väsby kommun