Överjärva gård kan få festlokal och nytt kafé

Alliansen hoppas att Överjärva gård kan bli ett Skansen i miniatyr.
Alliansen hoppas att Överjärva gård kan bli ett Skansen i miniatyr.
För att försöka kicka igång nytt liv i Överjärva gård letar nu alliansen efter privata entreprenörer som skulle vilja investera i gården och starta både restaurang, festlokal och möjligheter till övernattning här.
Den försummade ladugården får också stryka på foten och ersätts med en ny.

Planerna för Överjärva gård har varit många och pågått under lång tid. Väldigt lite har dock hänt på gården.

Alliansen har nu nya planer för området som de hoppas få igenom. Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande ser en blandning av Skansen och Taxinge slott framför sig.

– Steg ett är att hitta en entreprenör som vill vara med och utveckla gården ihop med kommunen. Förhoppningen är att hitta någon under 2018, säger han.

Denna entreprenör hoppas man då skulle vilja starta kafé, restaurang, festlokal eller konferenslokal i hästskostallet.

– Vi vill även få in många fler publika verksamheter här med hjälp av olika aktörer utifrån, säger Pehr Granfalk.

Bröllop i framtiden

Alliansen ser även att det skulle gå att få in möjligheter till övernattning här. Och kanske kan man även ordna bröllop? funderar Pehr Granfalk.

Allt beror på vilka privata aktörer man får med sig.

– Vi har hört oss för och det finns ett intresse. Vi vill att Överjärva ska bli den besöksmagnet som den har potential att vara, säger han.

Alliansen vill få in många nya verksamheter på gården. Foto: Åsa Sommarström

Alliansen vill också utveckla Naturskolan och kunna erbjuda dem mer ändamålsenliga lokaler.

– Vi ska vårda Naturskolan, den är en mycket viktig del av många barns utbildning. Och bygga vidare på djurhållningen som är väldigt viktig att ha kvar.

Ladan rivs

Den försummade ladugården från 1825 som hotats av rivning har också blivit i så dåligt skick att den nu måste rivas.

En fråga som tidigare varit uppe på tapeten. Den ideella föreningen Kulturlandskaparna startade bland annat en namninsamling för att rädda byggnaden.

– Vi vill återuppbygga en tidsenlig byggnad. Det finns inga möjligheter att renovera den. Dessutom finns här varken vatten, avlopp eller tillgänglighetsanpassning vilket krävs för en publik verksamhet, säger Pehr Granfalk.

Alliansen vill också hitta en entreprenör som är pigg på att driva övernattning, konferens, fester, markader eller utställningar i den nya ladugården.

Ladans tak täcks över med ny plast ännu en gång. Framöver behöver den rivas, men ska ersättas med en likvärdig, tidsenlig byggnad enligt alliansen. Foto: Åsa Somarström.

Tanken är nu att först få igenom planerna på nästa kommunstyrelsemöte och efter det påbörja planeringen av en ny lada.

Rödingarna flyttas hit

SJ:s gamla arbetarbostäder, de så kallade ”Rödingarna” kommer också att flyttas till en plats intill järnvägen, något som även Socialdemokraterna tidigare föreslagit.

– Vi ställer dem vid järnvägen som de har en historisk koppling till, och tänker även att man skulle kunna ha någon slags samarbete med till exempel järnvägsmuseet eller statarlängorna som är museum i dag, säger Pehr Granfalk.

Vad kalaset kommer att kosta är svårt att svar på säger Pehr Granfalk. Någon investeringsbudget är ännu inte satt.

– Det behövs stora investeringar, vilket vi hoppas kunna göra ihop med någon som vill vara med och utveckla området, det är steg ett.