Alliansen: ”Hur går det med Tallbacken egentligen?”

För ett par år sedan beslutade den rödgrönrosa majoriteten att Tallbackens vård- och omsorgsboende åter skulle bli kommunalt.

Nu kräver alliansen att få veta hur det hela har fungerat.

– Vi tror att det blev en dyrare historia än man räknat med och tycker att det är på tiden att vi får se hur det gick, säger Jan Tigerström (M), vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

2014 beslutade den då nyvalda rödgrönrosa majoriteten att flera äldreboenden runt om i Stockholm skulle återkommunaliseras efter att tidigare ha varit i privat regi. Tallbackens vård- och omsorgsboende var ett av de boenden som påverkades av beslutet.

Omvandlingen från privat till kommunalt skulle leda till bättre samordning och högre kvalitet, enligt majoriteten.

När nu snart två år passerat sedan beslutet om återkommunaliseringen togs, kräver alliansen i en skrivelse till stadsdelsnämnden att svart på vitt få veta hur allt har gått.

– Vi tror att det blev en dyrare historia än man räknat med och tycker att det är på tiden att vi får se hur det gick, säger Jan Tigerström (M), vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, och tillägger:

– Tallbacken var redan en välfungerande verksamhet och mycket uppskattad av brukarna. Så vi vill även att majoriteten redogör för hur den upplevda kvalitén påverkats, säger han.

Cecilia Obermüller (MP) säger att vissa omkostnader beror på att personal i chefspositioner bytts ut efter omvandlingen, men är samtidigt övertygad om att Tallbacken gynnas av att förbli kommunalt i det långa loppet.

– Vi tror att det blir stabilare och lugnare för de boende om personalen stannar kvar över en längre tid, säger hon.

Flera i personalen har ju dock redan bytts ut sen det blev kommunalt?

– Så blir det alltid när någon ny tar över verksamheten. Men genom att låta det vara kommunalt även framöver tror vi på mer stabilitet i det långa loppet, säger hon.

Vidare berättar Obermüller att man lyssnat på vad som nämnts i skrivelsen och att stadsförvaltningen troligtvis kommer att ha arbetat fram en analys innan årets slut.