Alliansen vill skärpa kontrollen av bidragstagare

Filip Wiljander (M), arbets- och företagsnämnden, vill ha skärpt bidragskontroll
Filip Wiljander (M), arbets- och företagsnämnden, vill ha skärpt bidragskontroll
Alliansen i Nacka vill kunna göra hembesök hos de som har försörjningsstöd, för att kontrollera att de har rätt till stöd.
Socialdemokraterna är emot förslaget:
– Vi ska inte vara poliser.

I ett politikerinitiativ vill Alliansen i Nacka att kommunen får rätt att göra hembesök för att kontrollera att de som har försörjningsstöd har rätt till stöd.

– Man har haft kontroller innan. Men vi ser att det är fler människor som går på försörjningsstöd än för ett år sen. Hembesök är ett sätt att se till att det inte leder till för hög kostnadsutveckling och att säkra att de som får stöd har rätt till det, säger Filip Wiljander (M), ordförande i arbets- och företagsnämnden.

Både gynna och missgynna

Hembesöken kan enligt Wiljander leda till att kommunen upptäcka brister som antingen kan missgynna eller gynna den som har stöd:

– Man kan upptäcker om de som har stöd har inneboende som de får intäkter från och som de inte redovisat. Man kan även upptäcka de som inte får hjälp som de behöver, personer som kan vara trångbodda. Tanken är att försörjningsstöd ska gå till de som verkligen behöver stöd.

I dag får kommuner enligt lag inte åka hem till personer utan att förvarna personen. Om Nacka säger ja till hembesök bygger det på att kommunen i förväg meddelar om besöken.

– Det blir i så fall ett erbjudande om hembesök. Lagstiftningen säger att det måste vara frivilligt.

Finns i andra kommuner

Enligt Filip Wiljander har hembesök införts i Solna, Sundbyberg och Växjö, med ”bra resultat”.

I Sundbyberg har hembesöken lett till att 24 procent av de som hade fått försörjningsstöd första gången blivit av med stödet. Av de som haft stöd sedan tidigare har 16 procent blivit av med stödet.

Blev du förvånad över resultatet?

– Jag var överraskad över att så stor andel inte hade rätt till stöd. Vi vidtog en rad insatser för att säkerställa att pengar går till de som har rätt till stöd, där hembesök var en insats, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande för M i Sundbyberg.

Vi ska inte vara poliser

Gunnel Nyman Gräff (S)

Gunnel Nyman Gräff (S), andre vice ordförande arbets- och företagsnämnden i Nacka, säger att S ännu inte uttalat sig om Alliansens förslag, men Nyman Gräff är kritisk till förslaget:

Gunnel Nyman Gräff (S)

– Allmänt kan jag säg att repressiva åtgärder inte är det som gör att folk mår bra. Självklart är det inte okej att fuska och vi ska stävja det. Men här vill M införa rutinmässig kollektivbestraffning, en metod som kritiserats av JO och inte visat sig ge effekt annat än anekdotiska exempel. Kollektiv bestraffning är olagligt, är det något vi ska hålla på med? Om man har syftet att hjälpa folk är det en sak, men så uppfattar jag inte det här förslaget. Vi ska inte vara poliser, vi ska se till att stödja människor att så småningom kan klara sig på egen hand.

Filip Wiljander:

– Det här är ett arbete vi drar i gång nu, vi har bett arbetsmarknadsdirektören att undersöka om möjligheten att göra hembesök, för att se vilka juridiska förutsättningar som finns, vad nämnden kan få för vinster och vilka praktiska förutsättningar som behövs. Man behöver bland annat personal som gör hembesöken. Jag har sagt att tjänstemännen ska återkomma med ett förslag i april.

Fakta

Försörjningsstöd

I försörjningsstöd ingår till exempel kostnader för mat, kläder och hygien.

Kommunen kan även besluta om försörjningsstöd för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Källa: Socialstyrelsen
Fakta

Så har kostnaden för försörjningsstöd ökat

Utbetalt bistånd antal hushåll som fått bistånd:

2015  51 miljoner kronor 891 hushåll

2016 61 mkr 1 034 hushåll

2017 74,3 mkr 1 167 hushåll

2018 73,5 mkr 1 269 hushåll

Källa: Etableringsenheten, Nacka kommun