Alliansen lägger ner frågepanelen

Frågepanelen ska läggas ner i sommar. Det har Alliansen beslutat.

– Att lägga ner frågepanelen vore helt fel väg att gå, säger Jaana Tilles (S).

Medborgarförslag har inte funnits på länge i Vallentuna. I stället infördes frågepanelen – en plats på kommunens hemsida där vem som helst öppet kunde ställa frågor till politikerna och alla som ville kunde läsa frågorna och svaren.

Men nu ska även den möjligheten att kommunicera med de förtroendevalda försvinna.

– Vi har låtit göra en utvärdering av frågepanelen sedan den startade. I den kan man se två saker. Den ena är att förhållandevis få frågor har ställts, men det är inte därför vi har beslutat att lägga ner frågepanelen, utan för att frågorna har varit av tjänstemannakaraktär. Hur lågt, hur högt, hur djupt? och så vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid (M).

Han menar också att det inte var den typ av kommunikation med kommunen som var varken tänkt eller utlovad. Frågepanelen var tänkt som en kanal där man fick svar på politiska frågor.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, med Jaana Tilles i spetsen, håller med om att frågepanelen inte har fungerat som hon hade tänkt sig. Men samtidigt vore det förödande att lägga ner medborgarnas enda öppna sätt att kontakta politikerna, menar hon.

– Här kan alla se frågorna och svaren, vilket är jätteviktigt. Nu går vi flera steg bakåt i utvecklingen vad gäller att kontakta politikerna. Att lägga ner frågepanelen vore helt fel väg att gå, säger Jaana Tilles.

Den 5 mars ska fullmäktige ta beslut i frågan.

– Där kommer majoriteten att rösta ner vårt förslag att behålla frågepanelen, så det finns inte så mycket att göra, säger Tilles.

Örjan Lid och Alliansen ser hellre att man utvecklar kommunens hemsida för att ge svar på de sakfrågor som har ställts i frågepanelen.

Men om man vill kontakta just politikerna då?

– Då kan man lyfta på luren eller mejla för att få svar, säger Örjan Lid.