Alliansen nobbar opositionens förslag

62 motioner.

Det har oppositionen lagt fram under mandatperioden. Få förslag får grönt ljus direkt av Alliansen.

Ett undantag är frågan om matavfallet, som nu sätts i verket.

I höst börjar Vallentunaborna att sortera matavfallet. Idén var från början en motion från Socialdemokraterna, som partiet lade 2011.

– Där hade vi gjort ett grundligt arbete. Vi såg att många kommuner erbjöd möjligheten att sortera avfallet och att Vallentunaborna ville detta. Då biföll Alliansen motionen, säger Jaana Tilles (S).

Den senaste mandatperioden har oppositionspartierna lagt fram 62 motioner, alltså förslag, som politikerna sedan tagit ställning till.

Flest motioner, 32 stycken, lade Socialdemokraterna, följt av Miljöpartiet som skrev 18 förslag. Sverigedemokraterna stod bakom sju motioner och Vänsterpartiet undertecknade fem av förslagen.

Lokaltidningen Mitt i har granskat de tretton senaste motionerna som varit uppe till beslut det senaste halvåret.

Resultatet visar att det är få förslag som får grönt ljus direkt av alliansen. Av de tretton motionerna röstade den styrande Alliansen ja till två S-förslag, som handlade om minoritetsspråk och rening av Vallentunasjön.

Två andra motioner återremitterades, tre avslogs och sex ansågs besvarade, utan att Alliansen varken sa ja eller nej till förslaget.

Både Jaana Tilles (S) och miljöpartisten Margareta Lundberg tycker att den bilden stämmer ganska bra överens med hur motionerna överlag tagits emot av Alliansen under den övriga mandatperioden.

– Vårt förslag att återuppliva miljöstipendiet gick igenom nyligen. Men annars bifalls nästan aldrig våra motioner. Det är en prestigefråga, säger Margareta Lundberg (MP).

Hon framhåller dock vikten av att oppositionen, för debattens skull, lägger egna förslag.

– En motion som får avslag kan inspirera majoriteten. Sedan kan frågan komma tillbaka som ett förslag från majoriteten, säger hon.

Ray Idermark (M), fullmäktiges ordförande, säger att kommunen går igenom alla motioner som läggs.

– Självfallet kan idéer som väcks i motioner utmynna i ett förslag från majoriteten senare, fast i en mer användbar form, säger han.

Fakta

SD:s förslag om belysning röstades ner

De senaste motionerna som Alliansen inte röstat ja till:

Inför digital bio till Vallentuna teater (S-förslag).

Installera belysning vid motionsspåren vid Vallentuna IP (SD-förslag).

Ta initiativ till en klimatpakt (MP).

Inför medborgardialog (S).

Förbättra miljön vid Angarnssjöängen (MP).

Skapa ett demokratiforum (Demoex).