Min lokala hjälte

Alliansen sa nej igen till dubbdäcksförbud

Stockholm upplevs av många som en ren stad, men faktum är att luften kan vara så smutsig att folk blir sjuka av den.

Dubbdäck är största boven. Men det blir inget förbud, så länge Alliansen får bestämma.

I förra veckan sa majoriteten i trafiknämnden nej till Daniel Helldéns (MP) förslag att införa dubbdäcksförbud i delar av stan. För även om alla är eniga om att dubbdäcken är den främsta orsaken till att vi drar ner asfaltsdamm i lungorna är man inte överens om hur luften ska förbättras.

Majoriteten vill hellre ha en dubbdäcksavgift. Men en avgift kräver först beslut i riksdagen och i väntan på det får staden förlita sig på andra åtgärder för att göra luften bättre.

Följetongen om hur Stockholmsluften ska bli renare har pågått länge. Stockholmsalliansen hänvisar till att riksdagen ska fatta beslut om avgifter, något som kan dröja åtminstone ett år. Miljöminister Lena Ek (C) har i sin tur kritiserat Stockholmsmajoriteten för att inte vilja införa dubbdäcksförbud, trots att det är möjligt. I Stadshuset tycker alltså Miljöpartiet likadant.

Det var detta som fick Daniel Helldén att i förra veckan föreslå dubbdäcksförbud på fler gator än Hornsgatan.Vilket alltså röstades ned.

– Ett förbud måste övervakas och det kräver att polisen prioriterar detta, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M). Erfarenheterna från Hornsgatan visar att så inte är fallet. De visar dock att människor faktiskt ändrar sitt beteende eftersom dubbdäcksandelen har minskat rätt kraftigt sedan regleringen infördes.

Daniel Helldén tycker inte att det räcker.

– Luften är så dålig i stan att vi inte kan vänta. Vi överskrider stup i ett partikelnormerna. Vi vet att det ger nedsatt lungfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar. Framför allt barn drabbas och vi måste göra något nu.

Att partiklarna är farliga att andas in har man vetat länge. Länsstyrelsen hänvisar bland annat till skador på lungor och hjärt-kärlsystem, hosta och akut astma.

Ett litet ljus i mörkret är att en åtgärd som staden tar till i väntan på avgifter är hyfsat effektiv. Dammbindning minskar kortvarigt partikelhalterna med upp till 40 procent och har redan börjat trimmas in på ett 40-tal större gator i innerstan. Under småtimmarna kör en tankbil runt och duschar vägbanan med en saltlösning som binder fukt i asfalten.

När rusningstrafiken dundrar i gång håller sig då de lömska partiklarna kvar på gatan i stället för att virvla upp i näshöjd på stockholmarna.

Fakta

Här blir luften bättre

Fleminggatan.

Kungsholmsgatan.

Lindhagensgatan.

S:t Eriksgatan.

Scheelegatan.

Drottningsholmsvägen.