Alliansen stoppar stenkrossen i Drevinge

Protester mot bygge av stenkross vid Gungviken, Drevinge, Nacka. I bakgrunden syns Lännerstasundet
Skanskas utredning får underkänt av kommunens miljöenhet
Alliansen i Nacka säger nej till Skanskas planer att etablera en stenkross i Drevinge.
Bolagets utredning får underkänt av kommunens miljöenhet.
Även allmänhetens synpunkter har bidragit till beslutet.

Texten har uppdaterats

Orsaken till att Allianspartierna säger nej är att miljöenhetens utredning visar att Skanskas anmälan saknar beskrivning av hur stenmassorna påverkar metallhalten i vattnet.

Vidare anser partierna att Skanska har överskattat hur effektiv kvävereningen är. Bolaget har inte heller berört reningen av tungmetaller.

Slår ned på bullerutredningen

M, C, KD och L slår även ned på Skanskas bullerutredning. Bullerutredningen beskriver inte hur bullret från stenkrossen skulle påverka befintliga och planerade bostäder, bostadshus som exempelvis är högre än två våningar. Inte heller har bullret som når ut i omkringliggande naturområden, som har stora rekreationsvärden, beskrivits tillräckligt.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

– För att en stenkross ska tillåtas ska placeringen vara lämplig utifrån en rad faktorer. Skanska har inte kunnat visa att verksamheten inte negativt påverkar miljön. Dessutom är placeringen olämplig då den ligger på en höjd, full synlig från Skurusundet och intill viktig natur- och rekreationsområden.

– Det finns för mycket frågetecken kring deras underlag. Men det som är viktigt är att miljöenheten har gått igenom och kritiskt granskat Skanskas hela underlag. Skanska har inte på ett trovärdigt sätt visat att det inte blir effekter för vatten och luft och vilka bullereffekterna blir. 

Omfattande protester

Protesterna från allmänheten har varit omfattande. En protestlista har skrivits under av flera hundra personer.

Vi (Allianspartierna) har blivit hårt ansatta för att vi inte tidigare tagit ställning

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hur mycket har allmänhetens synpunkter spelat in för ert ställningstagande?

Cathrin Bergenstråhle:

– Vi (Allianspartierna) har blivit hårt ansatta för att vi inte tidigare tagit ställning. Det är först nu när vi har en tjänstemannautredning som vi kan ta ställning. Det är så många i området som har engagerat sig och som har haft stor kunskap om miljöfrågor och som har kommit med olika aspekter vad vi ska bevaka. Det har varit värdefullt. Protestlistorna i sig har inte påverkat beslutet, men många invånare har haft intressanta poänger.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska fatta det formella beslutet 10 april. Allianspartierna skriver att Skanska fortfarande kan komplettera sin anmälan. Cathrin Bergenstråhle bedömer att en komplettering av Skanska inte kommer att ändra på kommunens ställningstagande:

– Jag tror inte att det kommer sådana nya uppgifter.

Patric Elmén är presschef på Skanska Sverige:

– Självklart beklagar vi att Alliansen i Nacka väljer en annan väg än vår, då Skanskas planer för Gungviken (i Drevinge) klarar alla miljökrav och är ett bra alternativ för att begränsa framtida koldioxidutsläpp. I övrig har vi inga kommentarer förrän efter den 10 april då miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i frågan.