Alliansen vill bygga högre hus i Älvsjö

Den borgerliga alliansen vill få in fler än 1 500 lägenheter i Ericssons gamla fabriksområde i Älvsjö.

– Om man höjer antalet våningar kan man få in ytterligare lägenheter, kanske uppemot 1 600 lägenheter. Den generella höjden är satt till fem våningar, men vi tycker att det borde gå att höja till sex våningar, säger Erik Slottner (KD) ledamot stadsbyggnadsnämnden.

Han menar att översiktsplanen tydligt pekar på att även ytterstaden ska få en innerstadsliknande kvartersstruktur.

– Det är något som attraherar folk. En ökad täthet ökar också förutsättningarna för att Spårväg syd kan gå ända till Älvsjö och inte stanna vid Kungens kurva, säger han.

Samtidigt pekar han på att våningsantalet måste höjas i lägen där det är rimligt och inte skuggar eller stör för mycket.

– Nu får kommunen och byggherren komma överens om var det passar bäst.

Men det är många som redan nu är oroliga för just hushöjderna. Älvsjö stadsdelsnämnd befarar i sitt remissvar att de högsta husen, som kan bli upp till 12 våningar, riskerar att kasta skuggor över gårdar och parker. Även folk som bor på Götalandsvägen har gått till storms mot hushöjden som de menar förstör utsikt och ljusinsläpp.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om den stora exploateringen som kommer att ligga nära Älvsjö centrum, mellan Solbergaskogen och Älvsjövägen. Om förslaget blir verklighet kan stadsdelen få mer än 3 000 nya invånare i framtiden.

En ökad täthet ökar också förutsättningarna för att Spårväg syd kan gå ända till Älvsjö.Erik Slottner (KD)