Alliansen vill ha nya radhus

BAGARMOSSEN Den styrande majoriteten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd är positiv till förslaget att bygga tolv radhus på båda sidor om Klarälvsvägen nära Nacka-reservatet.

Alliansen anser liksom förvaltningen att planområdet lämpar sig väl för radhusbebyggelse.

Oppositionen har en annan syn på saken och menar att marken på den västra sidan borde användas för att bygga ett mindre flerbostadshus. Radhusen på den östra sidan vill man stryka helt. Oppositionens minimikrav är att man i alla fall stryker två av radhusen.