Alliansen vill lägga 15 miljoner på vägar

På Storskiftesvägen i Stuvsta pågår arbeten för att reparera lokalgator. För vägunderhållet har sackat efter rejält. Nu tas krafttag för att komma åt problemet.
På Storskiftesvägen i Stuvsta pågår arbeten för att reparera lokalgator. För vägunderhållet har sackat efter rejält. Nu tas krafttag för att komma åt problemet.
Arbetslösa som får jobb inom kommunal verksamhet och skickliga lärare som prioriteras – det är några inslag i ­Alliansens budget för 2015. Dessutom görs en storsatsning på 15 miljoner kronor på det hårt efter­satta vägunderhållet.

Alliansen i Huddinge kallar satsningen på vägunderhållet historisk. I flera decennier har underhållet släpat efter med tiotals miljoner kronor.

Nu gör Alliansen en riktad insats och lägger 15 miljoner kronor i nästa års budget på att minska underhållsberget med en tredjedel.

Allianspartiernas överenskomna budget har fokus på jobben och skolorna. Totalt lägger man 22 miljoner kronor i riktade satsningar inom områdena.

När det gäller skolorna vill den politiska majoriteten särskilt lyfta fram en satsning på skickliga lärare, här görs en riktad satsning på 6,7 miljoner.

– Lärarnas kompetens och förmåga är det som avgör om vi når de höga mål vi har för våra skolor. Vi är väldigt noga med att pengar används till lärare som är skickliga, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommer Huddingelärarna att få högre löner generellt?

– Vi styr inte på detaljnivå, men vi ger ekonomiska ramar för att det kan bli möjligt.

När det gäller jobben så är det ”arbetslinjen” som gäller. Det handlar om fler sommarjobb och projektet 100 Huddingejobb, som får ett tillskott på 5 miljoner kronor.

– Vi satsar på kommunala visstidsanställningar för personer som till exempel har försörjningsstöd som får jobba på äldreboende eller på förskolor. De ersätter inte ordinarie personal utan ger en extra kvalitet till verksamheterna, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Den stora förloraren i budgeten stavas kultur. Den ansvariga förvaltningen har flaggat för att anslagen legat rekordlågt, på 3,9 procent vilket kan jämföras med rikssnittet på 4,4 procent av budgeten.

För att nå upp till kommunens vision om att nå hög­re ranking inom kultur och fritid så behövs ett tillskott i kassan på 27 miljoner kronor. Därifrån är man långt. Kultur- och fritidsnämnden får en halv miljon kronor till att utveckla kulturcentret Fullersta gård.

– Vi har satsat på biblioteken i olika omgångar men den här gången är prioriteringen Fullersta gård, säger Daniel Dronjak Nordqvist.