Alliansen vill satsa på jobb och bostäder

Stockholm Förra veckan presenterade Alliansen i Stockholms stad sitt val­manifest för 2014–2018. Enligt manifestet ska de främst försöka skapa 140 000 nya jobb till 2020 och bygga 140 000 nya bostäder till 2030.

Alliansen säger sig också vilja höja lärarlönerna, satsa på sommarjobb, få upp 2 000 nya laddstationer för elbilar, bygga ut tunnelbanan, satsa en miljard på cykling samt bygga Förbifarten och nya Slussen.

De vill dessutom fortsätta flytta stadens förvaltningar och bolag ut från innerstaden.

Socialdemokraterna säger i ett svar till manifestet att löftena är tomma och att flera av dem är tagna från Socialdemokraternas budget.