ANNONS

Expert om alliansens ”hemliga” möten: Låter väldigt långsökt

Jan Turvall
Närvaroprotokoll från de "hemliga "grupperna - för arvoderingen. Jan Turvall är expert på kommunallagen på Göteborgs universitet.
Alliansens arvoden för ”hemliga” möten fortsätter att väcka frågor. Enligt kommunen fattades inget formellt beslut att hålla mötena. Mitt i har talat med en expert på kommunallagen. Han tycker upplägget verkar långsökt, men kan inte på rak arm säga om det är olagligt.
ANNONS

Hur mycket kan man förbereda ett ärende innan man fattar ett beslut? Den frågan ställs på sin spets i härvan med de påstått ”hemliga” alliansmötena i Österåker.

När Mitt i ber kommunen beskriva de två gruppernas arbetsuppgifter visar det sig nämligen att den så kallade Alliansberedningen haft i uppgift att bereda ärenden till den andra gruppen, Allians-AU.

Ska bereda inför beredning inför beredning…

Sedan har Allians-AU i sin tur haft i uppgift att bereda ärenden vidare till kommunstyrelsen.

Men, kommunstyrelsen har redan officiella arbetsutskott som ska bereda ärenden – kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens planarbetsutskott, som är sammansatta både av majoriteten och oppositionen.

Man kan också tillägga att kommunstyrelsen i sig bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Experten: ”Verkar långsökt”

När Jan Turvall, expert på kommunallagen på Göteborgs universitet får höra om upplägget blir han konfunderad:

– Jag tycker att det verkar väldigt långsökt. Men jag kan inte säga att det är olagligt. Men det måste vara klara och tydliga regler i kommunen vilka möten som arvoderas och i vilken omfattning.

S: ”Kommunen fick betala för alliansens interna möten”

ANNONS

– Det är kommunfullmäktige som bestämmer arvodenas storlek. Det måste framgå av kommunfullmäktiges beslut om de har arvoden och vilken nivå arvodena ligger på och vad som arvoderas.

Vad säger du om att det saknas beslut om grupperna?

– Det ger intryck av att detta är en slags informella grupper som inte är sanktionerade av beslut, vilket minskar anledningen att arvodera.

– Det är ju heller inte vanligt att man ger arvode för förberedande möten. Det går ju annars att driva in absurdum med förmöten till förmöten – så att man till slut ruinerar kommunen.

Vill de att det ska vara ett odemokratiskt utskott så är det upp till dem

Jan Turvall, statsvetare

Jan Turvall ser däremot inget formellt fel i om grupperna bara består av ledamöter från den styrande majoriteten:

– Här är det mer en demokratisk fråga. Om man tillsätter grupper bör de vara representerade av (kommun)styrelsens sammansättning.

– Men vill de att det ska vara ett odemokratiskt utskott så är det upp till dem.

”C har inte deltagit i några hemliga möten”

L om arvodesbråket: ”Konstruktiv kritik är en sak…”

Furustrand (S) kräver att arvoden för ”hemliga” möten stoppas