Min lokala hjälte

Allmänheten stängs ute från Tyresö slott

Ändrade prioriteringar gör att Tyresö slott, men även sommarnöjet Svindersvik i Nacka inte kommer att ha allmänna visningar i sommar. Det kommer för få besökare.

Det är Nordiska museet som äger och förvaltar Tyresö slott och sommarnöjet Svindersvik. Tidigare har det varit möjligt att få titta in i 1600-talsslottet och sommarnöjet från 1700-talet under allmänhetens visning, men i sommar blir det svårare.

– Vi har inte möjlighet att ha personal på plats om det eventuellt kommer besökare. Det blir helt enkelt för kostsamt att ha en guide som står och väntar när det inte kommer några, säger Anders Svensson, kommunikationschef på Nordiska museet.

I stället kommer Nordiska museet att erbjuda visningar om man bokar i förväg. Men då är det främst gruppvisningar, för exempelvis föreningar och företag, som är aktuella. Enstaka besökare kan inte boka visning.

– Det är inte så att vi bommar igen helt, utan vi försöker hitta ett sätt som funkar för oss och även gör platserna tillgängliga. Tillgängligheten kan bli mindre men i stället satsar vi på att förmedla kulturarvet på andra sätt, säger Anders Svensson.

Svindersviksdagen i juni lyfter han som ett inslag som Nordiska museet satsar på. Om Vandra med väsen återkommer på höstlovet på Tyresö slott är dock fortfarande oklart.

– Svindersviksdagen är mycket populär och ger besökarna en chans att se hur det gick till på 1700-talet.

Omgivningarna runt sommarnöjet och slottet kommer fortfarande att vara öppna för besökare. Hur det kommer att bli med visningar 2013 vet Anders Svensson inte i dagsläget.

– Det här är jättefina miljöer och vi gör vad vi kan för att visa upp dem för allmänheten.