Nu får allmänheten tycka till om Tibbleängen

350 bostäder har blivit 225 i det nya förslaget. Foto: Upplands-Bro kommun.
350 bostäder har blivit 225 i det nya förslaget. Foto: Upplands-Bro kommun.
Den 20 februari ställs byggplanerna om 225 nya bostäder i Gröna dalen ut i kommunhuset. Det tidigare förslaget från 2015 mötte stark kritik och antalet bostäder har nu minskat.

225 bostäder fördelade på fyr- och femvåningshus samt mindre tvåvåningshus är planerna för Gröna dalen i Kungsängen. Inom planområdet vill kommunen även bygga en ny förskola.

Ställs ut från 20 februari till 20 mars

Den 20 februari ställs förslaget ut i kommunhuset, där det finns möjlighet att komma med synpunkter och åsikter. Dessa kan senast lämnas in skriftligen den 20 mars.

I det tidigare förslaget planerades 350 bostäder. Men efter yttranden som kom in till kommunen under samrådet för två år sedan, har antalet bostäder minskat till 225.

Samrådstiden förlängdes in i september 2016, eftersom många var kritiska till att den ägt rum under semestertider.

168 protestbrev

Totalt inkom 309 yttranden in, varav en stor del från fastighetsägare och privatpersoner. Dessutom ska totalt 168 protestbrev ha skickats till kommunstyrelsen.

Hjortronvägen öppnas inte

Många motsatte sig att Hjortronvägen skulle öppnas för genomfört av allmäntrafik. Kommunen tog till sig kritiken och detta gäller inte i den nya detaljplanen.

Det andra budskapet var att området överhuvudtaget inte borde bebyggas eftersom man vill bevara den ”gröna oas och rekreationsområde som Gröna Dalen utgör”.

Samhällsbyggnadskontoret kom med följande svar: ”I gällande översiktsplan bedöms läget som lämpligt för exploatering under förutsättning att den skogsbeklädda kullen lämnas obebyggd och Gröna Dalen, med sina naturvärden bevaras”.

Källa: Upplands-Bro kommun