ANNONS

Allt fler äldre skadas i fallolyckor

ANNONS

Upplands Väsby Förra året föll 43 män och 85 kvinnor som är över 65 år så illa i Upplands Väsby att de var tvungna att söka slutenvård. Det visar statistik från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

De senaste tio åren har fallolyckorna bland gamla ökat med 52 procent i kommunen.

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige enligt MSB, vanligare än både trafikolyckor och bränder.De som drabbas värst är äldre.