Allt fler anmäler sent cancerbesked

Allt fler cancersjuka anmäler brister i vården. Nu ska orsaken bakom ökningen utredas.

– Patienter vill ha snabbare besked om sjukdomen, säger Anders Fridell på Patientnämnden.

Många patienter vänder sig till Patientnämnden med frågor och klagomål på vården av cancersjukdomar. Förra året ökade antalet anmälningar med 44 procent jämfört med 2013.

– Det är en markant ökning, säger Anders Fridell, kommunikationschef på patientnämndens förvaltning.

I Patientnämndens årsrapport berättas det om flera fall där patienter riktat klagomål på olika brister.

Ett av dem handlar om en kvinna som inte kunde opereras på grund av att tumörerna hade spridit sig alltför mycket.

Trots att utredningen blivit försenad fick hon beskedet att om hon kommit tidigare hade situationen varit en annan. Hon fick även höra att hon själv måste ringa och tjata för att få behandling.

Ett annat fall gäller en man vars anhöriga berättade för en husläkare att de var oroliga för mannens hälsa.

Men husläkaren tog, enligt anmälan, inte oron på allvar. Det visade sig att mannen hade cancer i olika delar av kroppen, och han avled en tid efter att ett sjukhus ställt en diagnos.

– I flera ärenden tycker patienter att det har tagit för lång tid innan de har fått besked om cancer. De efterlyser även information om vem som har ansvaret, säger Anders Fridell.

Vart 20:e ärende till patientnämnden rör cancervården och nu ska nämnden undersöka vad som ligger bakom de ökande siffrorna, och vilka åtgärder som behövs.

Enligt Anders Fridell kan det exempelvis röra sig om att samordna berörda avdelningar på ett sjukhus.

Fakta

314 cancerärenden anmälda

Under 2014 registrerades 6 033 ärenden hos Patientnämnden. 314 av dem handlade om cancersjukdomar.

Det är en ökning med 44 procent jämfört med 2013 och med 76 procent jämfört med 2010.

Källa: Patientnämnden