Allt fler anmäler vårdmissar om cancer

Politiker menar att cancervården måste bli mer effektiv i Stockholm.

Nu satsar regeringen en halv miljard om året i fyra år.

Veronica Truedsson är långt ifrån ensam om att anmäla missar i cancervården.

Enligt patientnämndens senaste rapport för Stockholms län ökar antalet klagomål relaterade till cancer. 2014 fick nämnden in 314 fall – en ökning med 44 procent jämfört med året innan. I jämförelse med 2010 års siffror var ökningen 74 procent.

Drygt 50 av anmälningarna förra året handlar om missar i primärvården.

Trots att det är osäkert hur många av anmälningarna som kommer att leda till någon påföljd för läkarna anser Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, att cancervården inte är på topp i Stockholms län.

Därför sjösätts just nu en ny satsning. Primärvården ska få mer hjälp av specialister och hela vårdkedjan ska standardiseras. Tiden från misstanke, remiss och cancerdiagnos till start av behandling ska bli snabbare.

Varför tror ni klagomålen har ökat?

– Allt fler orkar och vågar ställa krav. Det är bra eftersom det hjälper vården att utvecklas, säger Anna Starbrink.

Allt fler orkar och vågar ställa krav.Anna Starbrink (Fp)

Fakta

Knölar på halsen första symptomet

Hodgins lymfom drabbar främst personer mellan 25 och 30 år.

Symptomen brukar vara svullna ömma lymfkörtlar – oftast på halsen där cancern brukar starta och sedan sprida sig till andra närliggande lymfkörtlar.

Svullna lymfkörlar kan även ha helt andra orsaker än cancer.

De flesta som får Hodgkins lymfom blir friska efter behandling.

Ungefär en tredjedel av alla svenskar uppskattas få en cancerdiagnos någon gång under sitt liv.

Källa: Vårdguiden

Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.