Allt fler anmälningar om barnmisshandel

Anmälningarna om barnmisshandel ökar kraftigt i Järfälla.

När det gäller de yngsta barnen har siffran sexdubblats på 12 år.

Orsaken är främst en större vilja att anmäla från skolor och förskolor.

Antalet anmälningar om barnmisshandel fortsätter att öka kraftigt i Järfälla. Det framgår av en rapport som politikerna fick på sitt bord i januari, om barns och ungdomars hälsa 2012.

År 2000 gjordes sammanlagt fyra polisanmälningar om barnmisshandel mot barn i åldern 0-6 år i kommunen. I fjol gjordes 26 anmälningar.

Även anmälningar om misshandel av äldre barn, från sju till 17 år, har ökat i antal, men från en högre nivå. I fjol anmäldes 162 fall av barnmisshandel i åldersgruppen, jämfört med 62 år 2000.

Att anmälningarna av barnmisshandel ökar följer en utveckling som sker i hela landet, enligt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ).

– Det vi kan se är att största delen beror på att personal i skolor och förskolor har börjat anmäla i allt högre grad vid misstanke om misshandel, och att även socialtjänsten anmäler mer, säger David Shannon, utredare på BRÅ.

I slutet av 1990-talet såg det inte ut så. Då gjordes få anmälningar när det inte fanns några skador som syntes. I dag anmäler skolor, förskolor och socialtjänst även när det inte finns synliga skador.

– Så ser det ut i stort sett i hela landet, säger David Shannon.

I Upplands-Bro är mönstret dock inte lika entydigt. Där har antalet anmälningar, undantaget vissa år, i stort varit oförändrat sedan år 2000 i samtliga åldersgrupper.

När kommunstyrelsen i Järfälla behandlade rapporten ville två partier, S och V, ta fram en åtgärdsplan under 2013, för att förbättra de utsatta barnens och ungdomarnas situation. Majoriteten tycker dock att det räcker att överlämna rapporten till de olika nämnderna som får överväga att vidta åtgärder. En ny kartläggning görs om två år, 2015.

Enligt BRÅ anmäls troligen bara en mindre del av all barnmisshandel.