Allt fler behöver ekonomisk hjälp

Utbetalningarna av socialbidrag har ökat sedan i fjol.

– Det kommer nog att fortsätta på denna höga nivå resten av året, säger socialchef Leif Söderholm.

Utbetalningarna av socialbidrag, ekonomiskt bistånd, har sedan maj 2012 varit större varje månad jämfört med motsvarande månad året före.

I februari betalades nära 1,5 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd, och i mars 1,3 miljoner kronor. Jämfört med året före är det en ökning under respektive månad med cirka en kvarts miljon kronor.

– De här siffrorna är i nivå med krisen i början av 1990-talet, och min beräkning är att det fortsätter så resten av året, säger Leif Söderholm.

Sedan maj förra året har utbetalningarna legat på eller över månadsbudgeten.

– Vi räknar med att överstiga årets budget med minst en miljon kronor och inför 2014 måste vi justera budgeten, säger han. Det finns förklaringar, till exempel får socialförvaltningen vid årsskiftet ta emot flyktingar från introduktionsenheten som inte har kommit ut i arbetslivet.

– Men det finns även annan arbetslöshet i bakgrunden. 2012 ökade gruppen arbetslösa som behöver ekonomiskt bistånd, säger Leif Söderholm.

Enligt honom är andelen arbetslösa med försörjningsstöd som har psykiatriska problem relativt sett större på Lidingö än i andra kommuner.

– De som har förmågan att klara arbetslivets krav kan ganska snabbt själva ta sig ur sin arbetslöshet. De med sociala eller psykologiska problem har svårare att behålla ett jobb.

En ljusglimt är dock att ungdomarnas andel av det ekonomiska biståndet har minskat. Det går stick i stäv med utvecklingen i landet.

Fakta

Ekonomiskt bistånd 2012

2012 ökade antal hushåll som fick ekonomiskt stöd med 36, till 309 hushåll.

Den största delen av den totala summan för social­bidragen, 43 procent, betalades till ensamstående män utan barn.

27 procent betalades ut till ensamstående kvinnor utan barn.

17 procent betalades ut till ensamstående kvinnor med barn.

Källa: Lidingö stad