Min lokala hjälte

Allt fler böcker lånas på biblioteken

Utlån av skönlitteratur för vuxna i Danderyd ökade till 38 241 förra året från 36 647 året dessförinnan. Skönlitteratur för barn har också ökat, till 78 123 förra året från 73 553 året dessförinnan.

– Detta är roligt eftersom många bibliotek har vikande siffror för barnlån, säger Gunnel Arvidson Nilsson, platsansvarig på Danderyds bibliotek i Mörby centrum.

Utlånen av dvd har ökat till 7 017 förra året från 5 904 under 2011. Samtidigt ökade e-boksutlåningen från 781 till 4 292.

En post som sjunkit något är utlåningen av fackböcker för vuxna. Förra året var siffran 32 980, året innan 33 345.

Skönlitteratur för både barn och vuxna lånas ut mer i Danderyd.