Allt fler får borrelia

Antalet personer som drabbas av borrelia ökar i Sverige, enligt forskarna. Och många som är långvarigt sjuka i borrelia upplever inte att de får tillräcklig hjälp i den svenska vården.

Det brukar sägas att omkring 10 000 människor får borrelia i Sverige varje år. Men antagligen är det minst det dubbla. Eftersom det inte är en anmälningsliktig sjukdom i Sverige vet vi inte hur många det är som drabbas. Men precis som TBE har ökat är forskarna övertygade om att antalet Borreliafall ökar.

– Vi har fler fästingar och de har spridit sig över landet. Allt talar för att även borrelia har gjort det, säger Ivar Tjernberg, överläkare som forskar i borrelia.

I Danmark och Norge är den anmälningspliktig och där ser man att antalet fall ökar.

– Jag tycker att det skulle vara bra om neuroborrelios blev smittskyddspliktig, då skulle vi kunna följa vad som händer över tid, säger Ivar Tjernberg.

Enligt Borrelia- och TBE-föreningen pågår en vårdskandal i det tysta i Sverige.

– Det finns inga enhetliga riktlinjer i landet och många känner sig negligerade inom vården, säger Janna Strandli, ordförande för Borrelia- och TBE-föreningen.

De anser att testerna som används i Sverige är undermåliga och att många som är långvarit sjuka inte får hjälp. Varje år åker borreliapatienter utomlands, exempelvis till Tyskland, för att få långa antibiotikakurer.

Den svenska medicinska expertisen är skeptisk.

– När man verkligen granskar de här testerna och behandlingarna finns det inte vetenskapligt stöd. Jag tycker att det är viktigt att vården bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap, säger Ivar Tjernberg.

Men vad säger du till de människor som får höra att de ska bli friska på en tvåveckors antibiotikakur men som inte blir det, utan är sjuka väldigt länge?

– Vi vet att en del av patienterna inte blir fullt återställda och att många lider länge och får långvariga symptom. Orsakerna runt detta forskar vi på. Men att det skulle bero på en kronisk infektion – att bakterierna lever kvar – finns det inget som talar för. Men det kan vara andra saker som leder till att man får skador på nervsystemet, smärttillstånd eller en immunreaktion, säger Ivar Tjernberg.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har startat en mottagning för patienter med långdragna besvär av fästingburna sjukdomar.