Allt fler elever på väg ut i baracker

BYGGS UT. Tungelsta skola är en av flera skolor som nu renoveras. Mitt i hälsade på under lunchen i de tillfälliga paviljongerna i förra veckan.
BYGGS UT. Tungelsta skola är en av flera skolor som nu renoveras. Mitt i hälsade på under lunchen i de tillfälliga paviljongerna i förra veckan.
Haninges skolor är slitna eller för små.

Samtidigt ökar elevtrycket och inflyttningen till kommunen.

Det gör att var tredje grundskola i Haninge just nu är på väg att byggas ut – och många elever hamnar i tillfälliga baracker.

Var tredje kommunal grundskola i Haninge är just nu på väg att renoveras, rivas eller byggas ut.

I flera fall kommer tillfälliga baracker att bli en lösning tills nya skollokaler står redo.

Tungelsta skola, med 871 elever, har mitt i ortens kraftiga inflyttning precis påbörjat en nödvändig utbyggnad av köket och skolrestaurangen. Dessutom ska det göras stambyten och ventilationsrenovering.

Från och med denna höst har en stor länga baracker ställts upp på skoltomten. Enligt kommunens lokalförsörjningsenhet kommer barackerna att behövas som extra klassrum även efter att Tungelsta skolas nya matsal är färdigrenoverad till sommaren. Egentligen ända fram tills den nya privata skolan som planeras vid nybyggnadsområdet vid Lillgården står klar, vilket är tidigast om fyra-fem år.

När Mitt i träffar elever och personal inne i Tungelsta skolas tillfälliga lunchmatsal är det liv och rörelse inne i paviljongerna, som rektor Anna Alvring nogsamt kallar dem.

Nästan 900 personer ska ha lunch. Fram till sommaren får eleverna äta i matlådor eller på papptallrikar härinne.

– Jag tror att det blir bra att ha lektioner här också, men jag vet inte om alla får plats från vårt a-hus, som ska byta stammar. Vi är ju stora klasser i högstadiet, runt 30-32 i klassen. Vi behöver genast fundera på hur vi ska göra, men det ordnar vi, säger Anna Alvring, som hoppas att hela skolan är färdigrenoverad om ett och ett halvt år.

Personalen och eleverna från årskurs 3 har fått matlådor av skolan, som måste diskas hemma på kvällarna. De yngsta barnen får papptallrikar.

– Det är knappt någon som klagat. Men några elever har tyvärr satt i system att inte ta med sig matlådan på dagarna, då får även de en papptallrik. Och en del elever får hjälp av sin lärare att diska lådan på skolan, berättar Anna Alvring.

Vid ett av borden sitter Matilda Norrhäll och Erika Sandh, båda 15 år, och äter. De har gått på Tungelsta skola sedan mellanstadiet.

– När man hörde om baracker tänkte man att de skulle vara jättegamla, äckliga och snuskiga. Men dessa är ju nya och det har blivit mer plats. Ibland behövde man stå upp och äta i gamla matsalen, säger Erika Sandh.

De tillfälliga lunchlokalerna som ljusa och fina, men ljudnivån är hög. Det är mycket tjo och tjim när elever ända från förskolan upp till årskurs 9 ska ha lunch. Men alla vi pratar med tycker det är betydligt lugnare än i den tidigare, alldeles för lilla matsalen.

– Men ibland glömmer man diska matlådan hemma, säger Erika.

Hur tror ni det blir med lektioner härinne?

– Jag tror att det blir bra. Det är ändå rätt lätt att sitta härinne och prata och det ekar inte så mycket, säger Matilda.

Fakta

Här flyttas också elever

Måsöskolan (f-6) kommer växer fram till år 2019. Från sommaren 2016 till sommaren 2017 får den permanent standard. En del av verksamheten evakueras vid renoveringen. 2019 ska även en ny skola stå färdig öster om den nya pendeltågstationen.

Vikingaskolan (f-6) rivs i sommar och en ny skola väntas stå klar på samma tomt sommaren 2018. Under dessa två år kommer skolan evakueras till baracker intill Söderbymalmsskolan. Runstensskolan (f-6) ska ersättas med en helt ny skola på en annan plats, och byggstart är planerad till 2018 och skolan kan stå färdig 2020. Den just nu aktuella platsen är yrkesgymnasiet Fredriks nuvarande plats.

Ribbyskolan (7-9) kommer från höstterminen 2016 även innefatta årskurs f-6. Men först 2017 påbörjar skolan bygget av fler skollokaler, som väntas klara 2018. 2018 kommer även en renovering av befintliga skolan påbörjas. Åbyskolan (f-6) flyttar till ny skola där Parks förskola ligger i dag. Byggstart tidigast 2017.