Min lokala hjälte

Allt fler fattiga barn i Sollentuna

Andelen barn som växer upp i fattigdom ökar i Sollentuna.

Det visar en ny rapport från Rädda barnen.

Nästan 1 000 barn växer i dag upp i Sollentuna i familjer med låg inkomststandard.

Ytterligare 500 barn växer upp i familjer som får försörjningsstöd (socialbidrag).

Det visar Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom i Sverige.

Det mest oroande med rapporten är att utvecklingen går åt fel håll, både i Sverige generellt och i Sollentuna. Efter en minskning av antalet barn som lever i fattiga familjer under tidiga delar av 2000-talet vände trenden 2008. Mellan åren 2008 och 2009 ökade andelen fattiga barn i Sollentuna ytterligare.

Detta samtidigt som Sollentunaborna generellt fick en betydligt bättre levnadsstandard bland annat på grund av högre inkomster och jobbskatteavdraget.

– Det är beklämmande att antalet fattiga barn ökar. Klyftorna är verkligen något man måste jobba med, säger Sara Orback, ordförande i Rädda barnens Sollentunaavdelning.

Problemet är dock relativt begränsat i jämförelse med andra kommuner. Sollentuna är en av de kommuner i Sverige med lägst andel fattiga barnfamiljer. I till exempel Malmö lever var tredje barn i en ekonomiskt utsatt familj.

Sara Orback tycker att kommunen generellt är duktiga på att hantera frågan, men att det finns mer att göra.

– Det finns mycket aktiviteter i Sollentuna, men det mesta kostar pengar. Kommunen skulle kunna göra mer för att engagera barn från alla typer av bakgrunder, säger hon.

Hon tycker också att kommunen skulle kunna ta tydligare ställning i vissa frågor, till exempel avgifter i skolan för till exempel klassresor.

– Kommunen har ingen uttalad policy om avgifter i skolan, utan det är upp till varje enskild skola. Vi på Rädda barnen tycker att det borde finnas en policy. Vi tolkar lagen som att det är förbjudet.