ANNONS

Allt fler larm om barn som far illa

Allt fler anmälningar om barn som far illa kommer in till Kungsholmens socialtjänst.

Och i 40 procent av fallen hinner socialtjänsten inte med att följa lagen.
ANNONS

Anmälningarna till staden om barn som far illa har skjutit i höjden. Det visar ny statistik från Kungsholmens familjeenhet.

Under 2012 inkom 420 orosanmälningar och 2014 var siffran 739 stycken, en ökning med 76 procent. Och en stor del av ökningen handlar om barn som kan ha utsatts för våld.

– Det är inte unikt för Kungsholmen utan samma ökning ser man i hela Stockholm. Jag kan tänka mig att förskolor och skolor har blivit bättre på att anmäla. Vi har jobbat hårt på samarbete och att peppra in budskapet att anmäla. Det har också varit en rad uppmärksammade tragiska fall i medierna där barn farit illa, säger Susanna Kiesel som är avdelningschef på familjeenheten.

Fler anmälningar behöver alltså inte automatiskt betyda att fler barn far illa. Men det leder till problem. Lagen kräver att en första bedömning ska göras inom två veckor – något som ofta inte hinns med, enligt en ny utredning från familjeenheten.

– Vi klarar det inte det i 40 procent av fallen. Och det är alldeles för mycket, säger Susanna Kiesel.

I fredag presenterades siffrorna för politikerna som nu har gett klartecken för att anställa två nya socialsekreterare på Kungsholmen som ska jobba i en speciell mottagningsgrupp.

– Med den här personalen kommer vi att klara tvåveckorsgränsen, säger Susanna Kiesel som informerade sin personal om nyheten i går.

Stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S) bekräftar tillskottet.

– Vi vet att många går på knäna och vi vill undvika en situation som funnits i andra stadsdelar där det är stor personalomsättning. Vi måste prioritera det här, säger han.

ANNONS
Fakta

Stor ökning av anmälningar

2012 inkom 440 orosanmälningar om barn som kan fara illa på Kungsholmen.

2014 var siffran 739 – en 76-procentig ökning.

I Stockholms stad ligger ökningen runt 60 procent.

I 40 procent av fallen hinner inte Familjenheten med lagkravet på att behandla alla ärenden som rör barn inom två veckor.

Källa: Familjeenheten