Allt fler nior obehöriga

På Nyboda skola måste 29 procent av de nior som gick ut i somras gå i grundskolan ytterligare år för att kunna läsa vidare på gymnasiet.
På Nyboda skola måste 29 procent av de nior som gick ut i somras gå i grundskolan ytterligare år för att kunna läsa vidare på gymnasiet.
Nära var sjunde elev som gick ut nian i Tyresö i år har inte kunnat söka till gymnasiet.

Resultatet är ett ­rejält tapp jämfört med förra året. Värst är det på ­Nyboda skola där tre av tio elever måste studera ett extraår för att komma vidare.

Lokaltidningen Mitt i har fått ta del av ännu inte offentliga uppgifter om resultaten för de kommunalt drivna skolorna i Tyresö. Siffrorna visar en kraftig nedgång där nu 14 procent av niondeklassarna inte kan söka till gymnasieutbildningarna.

Samtliga skolor, utom Kumla skola, har bidragit till årets kraftiga fall. Värst är det på Nyboda skola, där 29 procent av niorna står utan tillgång till gymnasieplats. För att lyfta skolans stora andel elever från studieovana hem får Nyboda skola ett socioekonomiskt stöd från Tyresö kommun. Socialdemokraterna i Tyresö anser dock att summan är för liten och har krävt en höjning för att öka alla elevers chanser att nå målen.

– De här siffrorna visar att det är hög tid att öka pengen. De här eleverna måste nu gå i skolan ytterligare ett år. Det kostar, både för kommunen och för eleverna som hamnar efter, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S).

På Nyboda skola vill ledningsgruppen inte uttala sig om vad den anser om en eventuell höjning av den socioekonomiska pengen.

– Självklart är vi inte nöjda med det här resultatet och vi gör massor för att lyfta våra elever. Men som rektorer kan vi bara titta på den summa vi har och använda pengarna på bästa sätt, säger biträdande rektor, Kerstin Berglund.

Trenden med att allt färre niondeklassare når behörighet till gymnasiet gäller hela Sverige. I år infördes också ett nytt betygssystem och farhågor har funnits att det skulle förstärka trenden ytterligare.

Färsk statistik från Skolverket för hela riket visar dock att trenden stannat upp och andelen obehöriga ligger precis som förra året på 12,5 procent – en gräns som Tyresö nu för första gången ser ut att halka under.

De styrande allianspolitikerna i Tyresö vill avvakta att kommentera de preliminära uppgifterna tills de offentliggjorts.

– Siffrorna för Tyresö gäller ju bara de kommunala grundskolorna. Det här är bara intressant om man även inkluderar de enskilda skolorna, säger Fredrik Saweståhl (M).

Fakta

Så satsar Nyboda skola framåt

Deltar i kommunens satsning mattelyftet.

Alla lärare utbildas i språkutvecklande arbetssätt.

Elever med svenska som andraspråk ges mer undervisningstid i ämnet.

Alla elever undervisas i att hitta strategier för att läsa.

Varje elev har en dator. Nyboda tar fram metoder för hur datorerna kan användas av dem som behöver det mest.

Källa: Nyboda skolas ledning