Allt fler nöjda med barnens förskolor

Från sämst i stan till delad tredjeplats.

Andelen föräldrar som är nöjda med barnens förskola har ökat kraftigt i Skärholmen i år jämfört med 2012.

Varje år får föräldrar i Stockholm svara på vad de tycker om sina barns förskola. 2012 blev resultatet dystert för förskolorna i Skärholmen. Bara 78 procent av föräldrarna var nöjda. Det var den sämsta siffran i hela Stockholm.

Årets resultat är roligare läsning. Andelen nöjda föräldrar har ökat till 86 procent. Med det placerar sig Skärholmen på tredje plats. Bara i Bromma och på Norrmalm är föräldrarna mer nöjda.

– Det är inte vanligt att man förbättrar sig så som de har gjort. Men det är resultatet av ett medvetet arbete, säger Sofie Hellström-Rückert, projektledare på stadsledningskontoret.

I höstas ordnades en utbildningsdag för förskolecheferna i Skärholmen. Sofie Hellström-Rückert menar att det blev starten på ett nytt sätt att arbeta. Men det handlar inte främst om hur man tar hand om barnen, utan hur man kommunicerar med föräldrarna.

– De flesta förskolor har nog gjort ett bra arbete redan tidigare. Men nu har de också blivit bättre på att berätta för föräldrarna hur de arbetar, säger hon.

Mest har andelen nöjda föräldrar ökat på förskolan Lilla Världen på Rönnholmsgränd och förskolan Sätragård.

– Vi gör samma pedagogiska arbete med barnen som förut. Men under vårterminen har vi informerat föräldrarna på ett annorlunda sätt. Vi har använt vår flerspråkiga personal till att förklara hur vi arbetar med matematik och språkutveckling. Nu vet föräldrarna mer om vad deras barn gör på dagarna, säger förskolechefen Despina Grammenidis.

En annan orsak till förbättringen är att betydligt fler föräldrar har svarat på enkäten i år.

– Förut var det mest de som var missnöjda som brydde sig om att svara på frågorna, säger Despina Grammenidis.

85 procent av föräldrarna i Skärholmen säger att de kan rekommendera sina barns förskola till andra. Andelen nöjda föräldrar är något högre i kommunala förskolor än i fristående. 2012 var det tvärt om.

Fakta

Nöjdheten upp åtta procent

Föräldrar nöjda med sitt barns förskola i procent:

Källa: Stockholms stad