ANNONS

Allt fler olagliga vapen i omlopp

Pistol är det vanligaste skjutvapnet bland kriminella, men det förekommer också automatvapen, som k-pist. På bilden en svensk k-pist som Södertörnspolisen tagit i beslag. Ett vanligt beslag är också tårgas.
Pistol är det vanligaste skjutvapnet bland kriminella, men det förekommer också automatvapen, som k-pist. På bilden en svensk k-pist som Södertörnspolisen tagit i beslag. Ett vanligt beslag är också tårgas.
Revolvrar, pistoler och automatvapen.

Polisens sektion mot gängkriminalitet i Handen tycker sig se en ökad spridning av skjutvapen bland yrkeskriminella.
ANNONS

I kölvattnet av de många skjutningarna i Malmö har en debatt blossat upp i Sverige med krav på strängare straff för vapenbrott. Men kraven fanns även före mordvågen.

En av dem som efterlyser strängare straff för vapenbrott är Ronny Paulsson, gruppchef vid Södertörnspolisens sektion mot gängkriminalitet som sitter i Handen.

Han har själv varit utsatt för vapenhot. Vid en husrannsakan i Trångsund för några år sedan fick han ett avsågat hagelgevär riktat rakt mot bröst och ansikte. Den kriminelle personen förstod inte att Ronny Paulsson var polis.

– I tingsrätten hävdade han att han hade vapnet för att han levde med en hotbild mot sig, säger Ronny Paulsson.

Och i flera fall har kriminella personer dömts till lindrigare straff när domstolarna tagit hänsyn till en påstådd hotbild.

– Jag tycker att det är stötande. Det är som att samhället bejakar ett kriminellt liv, parallellt med vårt legala samhälle. Det finns sätt att skydda dem som vill lämna ett kriminellt liv, de kan vända sig till oss. Vi kan inte acceptera att kriminella tar lagen i egna händer, säger Ronny Paulsson.

I mitten av januari lade regeringen fram ett förslag som innebär att innehav av skjutvapen på allmän plats, skola eller i kriminella kretsar alltid ska betraktas som grovt vapenbrott.

Men det räcker inte, menar Rikspolisstyrelsen. Verket vill se en skärpt straffskala med ett minimistraff för grovt vapenbrott på minst två år, vilket även skulle ge möjligheter till telefonavlyssning.

Även Jerker Asplund, åklagare vid den uppmärksammade rättegången mot Seedy Rahman Jammehs mördare, är besviken.

ANNONS

– Det är för låga straff på vapenbrott. Om man springer runt med skarpladdade vapen ska det vara ett minimum på ett års fängelse. Vi ser en kraftigt ökad spridning av skjutvapen, säger han.

Även han efterlyser bättre möjligheter till telefonavlyssning.

– Det är en bra metod för att klara upp många brott, särskilt när det är svårt att få folk att vittna. I samtalen kan det sägas saker som gör att polis och åklagare kan lägga pusslet i stället.

Hur mycket skjutvapen som finns i omlopp i Haninge är omöjligt att säga. Men enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) var Haninge den kommun i Södertörns polismästardistrikt där det anmäldes flest vapenbrott förra året. Men det behöver inte innebära att det finns flest vapen i Haninge.

– Nej, görs ett beslag i en kommun där vi hittar fem vapen på en gång kan det förklara skillnaden, förklarar Ronny Paulsson.

Han har sin bild klar av hur det ser ut på Södertörn.

– Det är gott om vapen i omlopp och det känns som att tröskeln för att använda dem har blivit lägre.

Det är oftast livsstilskriminella som använder vapnen, menar Ronny Paulsson. Ett exempel är en skottlossningen i Jordbro centrum i december 2010.

– Vi tror att det var en uppgörelse mellan personer från Outlaws och en annan löst sammansatt kriminell gruppering i Haninge.

Tre skott avlossades men om någon skadades vet inte polisen. Det har varit svårt att få in vittnesmål.

Fakta

17 anmälda vapenbrott i Haninge

I Haninge anmäldes förra året 17 fall av olaga innehav av pistol, revolver eller k-pist. I Botkyrka var siffran 14 och i Huddinge 12.

För olaga innehav av jaktvapen anmäldes tre fall i Haninge. I Botkyrka respektive Huddinge anmäldes två sådana fall.

Grovt vapenbrott ger i dag minst sex månaders fängelse. Maxstraffet är 4 år.

För vapenbrott är straffet fängelse i högst ett år.

Källa: Polisen, Brå