Allt fler tar Saltsjöbanan

SL redovisar närmare 44 000 påstigningar på Saltsjöbanan under januari och februari, tio procent fler påstigningar än samma period i fjol.
SL redovisar närmare 44 000 påstigningar på Saltsjöbanan under januari och februari, tio procent fler påstigningar än samma period i fjol.
Under januari och februari skedde 4 000 fler påstigningar på Saltsjöbanan jämfört med samma period i fjol.

Det visar färsk statistik från SL som Mitt i begärt ut.

Främsta anledningen till att avgångar ställdes in under årets två första månader berodde enligt SL på signal- och banorsaker, 154 avgångar.

Av statistiken framgår att under det senaste året, mellan februari 2015 och januari 2016, höll tågen tidtabellen bäst i april i fjol, då gick 98,42 procent av tågen i tid. Sämst punktlighet hade tågen i februari 2015, då gick 91,31 procent av tågen i tid.

Under januari i år gick 93,01 procent av tågen i tid, en något mindre andel än samma månad i fjol då 97,53 procent av tågen gick i tid.

Saltsjöbanan har under januari och februari i år haft omkring 4 000 fler påstigande jämfört med samma period 2015, eller 21 800 påstigande i januari och 22 100 i februari.

Enligt Ronnie Johansson vid SL:s presstjänst har de avgångar som ställts in under januari och februari berott på fel på tågbanan.

– I år har vi haft ett problem med en kontakt vid Danviksbron, säger Ronnie Johansson.

När det gäller punktlighet har SL generellt målet 97 procents punktlighet på lokalbanor som Saltsjöbanan.

Att påstigningarna har blivit fler på Saltsjöbanan tror SL beror på ett ökat resande.

– Påstigningarna har stadigt ökat generellt. Det är en resandeökning helt enkelt, säger Ronnie Johansson.

Statistiken visar också att de kundsynpunkter som kommer in från resenärerna främst handlar om tågens punktlighet, drygt 80 procent av synpunkterna, därefter bemötande.