Allt fler skaffar sig en miljöbil

SÖDRA ROSLAGEN I både Vaxholm och Österåker ökar andelen miljöbilar bland nyregistrerade fordon. Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys som bensinbolaget Statoil tagit del av. Under 2012 registrerades 212 nya bilar i Vaxholm, varav 40,1 procent var miljöbilar. 2011 var den siffran 28,2.

I Österåker utgjorde miljöbilarna 40,8 procent av totalt 887 nya bilar 2012, jämfört med 34,1 året innan.