ANNONS

Allt fler tar bilen till stan

Peter Lindbladh pendlar med bil från Segeltorp till sitt arbete i Sundbyberg. För att han ska lämna bilen hemma och åka kollektivt istället behövs det kortare resor och fler parkeringar vid pendeltåget.
Peter Lindbladh pendlar med bil från Segeltorp till sitt arbete i Sundbyberg. För att han ska lämna bilen hemma och åka kollektivt istället behövs det kortare resor och fler parkeringar vid pendeltåget.
Huddinge kommun storsatsar på cykel- och kollektivtrafik. Trots det ökar bilpendlandet in till stan. På bara ett år har Huddingebilisters passeringar av trängselskattestationer ökat med elva procent, visar Mitt i:s granskning.
ANNONS

I kommunens trafikstrategi som togs fram 2013 fastslås att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Bland annat lägger kommunen 762 kronor per invånare på att få fler Huddingebor att cykla.

Men har det fått fler att ställa bilen?

Mitt i har begärt ut siffror från Transportstyrelsen över hur många Huddingeregistrerade fordon som passerat betalstationerna för trängselskatt från 1 januari till 31 augusti de senaste tre åren. Siffrorna visar en ökning på ungefär 163 000 passager, eller 11 procent, i år jämfört med samma period förra året. Marica Lindblad (MP) blir chockad när hon får höra om resultatet.

– Jösses, och här håller vi på och jobbar för att underlätta kollektivåkandet. Kommunens trafikstrategi säger att vi ska prioritera kollektivtrafik och cykel. Det här är en väldigt tydlig indikator på att vi har fått en sämre kollektivtrafik, säger hon.

Antalet bilpendlare ökar även i flera andra Södertörnkommuner. I Botkyrka ökade det med åtta procent och i Haninge med nästan fem under det senaste året. Men den största ökningen står Huddingeborna för.

– Jag blir mycket nedslagen. Det går inte att skylla på privatpersoner som tar bilen. Det här visar bara att kollektivtrafiken inte är tillräckligt konkurrenskraftig. Det är för dåligt med utvärdering och återkoppling till de insatser vi i kommunen jobbar med. Hade vi kunnat se vad insatserna vi gör ger hade kommunen och landstinget kunnat fatta nya beslut för att underlätta kollektivtrafiken, säger Marica Lindblad.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, tror att ökningen beror på tillväxten i regionen.

– I en växande region är jag inte säker på att bilåkandet totalt sett kommer att minska. Jag utgår från att alla trafikslag kommer att öka. Men vi jobbar strukturerat med att ändra beteenden så att fler åker kollektivt, säger han.

De satsningar som kommunen redan har gjort tror han ännu inte har gett resultat.

ANNONS

– Det är ett långsiktigt arbete. En viktig del i att få en större andel som reser kollektivt är att vi får till Spårväg syd och t-bana till Segeltorp och Kungens kurva. Kommunen jobbar dessutom stenhårt för att få till infrastrukturssatsningar och bygga i närhet till kollektivtrafiken, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

En av dem som pendlar med bil in till Stockholm är Peter Lindblad från Segeltorp.

– Jag tror att ökningen beror på tillgängligheten av pendeltåg. Tågen går inte som de ska och pendeltågsparkeringarna är alltid fulla. Kommunens satsningar märks inte alls. Jag tror att grundproblemet är att kommunen gör en sak och sedan gör Trafikverket och SL en annan, säger han.

Fakta

Ökar igen efter liten dipp

2013: 1509506

2014: 1462872

2015: 1625709